Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rozeznanie rynku – doradca kluczowy
2016-06-13
W związku z realizacją projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej pełnienia funkcji doradcy kluczowego.
 

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załacznikach. Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 21 czerwca 2016 roku.
Pliki do pobrania