Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie przede wszystkim – nowy projekt Stowarzyszenia
2016-09-22

Społecznie przede wszystkim to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dedykowany Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie liczby usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. 

Gdzie jesteśmy?

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych otwiera furtkę dla większej współpracy samorządów i przedsiębiorstw społecznych. (Więcej o zmianach w Ustawie Prawo zamówień publicznych przeczytasz tutaj). Tymczasem zarówno samorządy jak i przedsiębiorcy społeczni  do zmian podchodzą z nieufnością. Samorządowcy przyznają, że łatwiej pracować ze sprawdzonym, dobrze znanym już partnerem. Brakuje im czasu na wytyczanie nowych ścieżek. Spółdzielcy z  kolei boją się, że nie sprostają zadaniu. Nie są pewni czy posiadają wystarczająco dużo zasobów niezbędnych do jego realizacji. Brakuje im też doświadczenia biznesowego. 
Gdzie chcemy być?

Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy:

  • Zwiększy się liczba JST i PES korzystających w swojej współpracy z klauzul społecznych; wzmocniona zostanie rola przedsiębiorstw społecznych nie tylko jako dostarczyciela usług publicznych, ale też partnera na różnych etapach ich realizacji;
  • Wzrośnie konkurencyjność poszczególnych samorządów, dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów;
  • Wszyscy będziemy wiedzieli już jak korzystać z klauzul społecznych i innych (praw zapisanych z Ustawie o zamówieniach publicznych;

Kto nam pomaga?

Planujemy uczyć się od najlepszych. Dlatego wśród naszych partnerów są samorządy z Francji i Włoch – dwóch krajów UE, w których współpraca między samorządami lokalnymi, a przedsiębiorstwami społecznymi układa się wzorowo. Spotkamy się z nimi podczas dwóch wizyt studyjnych. 

Partnerami projektu są: RTES (Reseau des collectivites Territoriales pour une Econome Solidarire), Peter Wolkowinski oraz  Derpartament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwoie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.