Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Prezes SNRSS nowym zastępcą przewodniczącego Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
2016-10-05
Prezes naszego Stowarzyszenia Przemysław Piechocki został wybrany zastępcą przewodniczącego Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie KKRES podczas którego ogłoszono tę decyzję odbyło się 4 października w MRPiPS. 
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej stanowią 34 osoby a pracę Komitetu wzmacnia 18 członków wspierających, wśród których są specjaliści, eksperci oraz praktycy działający w zakresie Ekonomii Społecznej.

Miło jest nam poinformować, że spośród członków reprezentujących podmioty ekonomii społecznej to właśnie Przemysław Piechocki został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji. Decyzja ta zostala ogłoszona podczas wczorajszych obrad KKRES. Relacja z obrad na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

źródło: www.mpips.gov.pl /Fot. J.Zieliński
źródło: www.mpips.gov.pl /Fot. J.Zieliński


Komitet jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powołanie komisji KKRES jest wynikiem przyjętego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który to określa kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. KPRES powstał dzięki pracy Grupy ds. Strategicznych w Zakresie Ekonomii Społecznej pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku. 


Co należy do zadań Komitetu? 

Według Zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej do tych zadań należy:
 
 
  • udział w koordynacji działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na poziomie krajowym;
 
  • rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „KPRES”, m. in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej oraz przeglądy śródokresowe KPRES;
 
  • opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i o stanie ekonomii społecznej w Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowywanych przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 
  • kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej;
 
  •  inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji, monitorowanie oraz udział w okresowych ewaluacjach rezultatów wdrażania KPRES;
 
  • opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej
 
Zgodnie z ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) dwaj zastępcy, w tym: – pierwszy zastępca – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, – drugi zastępca – wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej;

3) sekretarz – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

4) dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

5) ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego;

6) dwudziestu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej;

7) nie więcej niż osiemnastu członków wspierających, wyłonionych spośród osób zgłoszonych w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, oraz spełniających warunki, o których mowa w ust. 6. O liczbie członków wspierających decyduje Minister.