Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spotkanie Partnerów Projektu ToTCOOP+i w Polsce - relacja
2016-10-06
Pod koniec września gościliśmy w Polsce przedstawicieli 5 europejskich organizacji. Odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc w Poznaniu, mieliśmy wiele spotkań, w tym spotkanie ze spółdzielniami socjalnymi. Dlaczego i w jakim celu to wszystko? Nie wiecie? Śpieszymy z wyjaśnieniami.
To się zwykle tak zaczyna…

Wszystko zaczęło się rok temu, w 2015 roku, kiedy podjęliśmy pierwsze działania w Projekcie Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Innowacyjnych Szkoleń dla Szkoleniowców Europejskich Spółdzielni Rolno-Spożywczych czyli ToTCOOP+i.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji szkoleniowych. Myślimy zarówno o kompetencjach trenerów, którzy prowadzą zajęcia, jak i uczestnikach tych szkoleń.
Dużą wagę w projekcie przykładamy do treści i formy szkoleń aby odpowiadały one potrzebą kadry zarządzającej spółdzielni, szczególnie prezesom spółdzielni działających w branży rolno-spożywczej. Wśród przedsiębiorstw z którymi chcemy nawiązywać współpracę są spółdzielnie prowadzące lokale gastronomiczne, zajmujące się produkcją żywności i przetwórstwem, hodowlą zwierząt i pracą na terenach wiejskich i realizujące prace na terenach zielonych.
Zależy nam bardzo również na tym, aby wypracować narzędzia i metody szkoleniowe przydatne dla każdej spółdzielni. Chcielibyśmy aby dzięki wypracowanym w Projekcie założeniom przedsiębiorstwa społeczne mogły zyskać wiedzę i umiejętności, które wyróżnią je na rynku. Dlatego też dużą część Projekty poświęcamy na dokładne analizy tego, czego potrzebują spółdzielcy by się rozwijać.

Kto bierze w tym udział?

Liderem Projektu jest Galicyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Rolno-Spożywczych AGACA z Santiago de Compostela, miasta położonego w północno-zachodniej części Hiszpanii. Jako lider, ta organizacja odpowiada w Projekcie za koordynację zadań oraz zarządzanie. Kolejnym naszym Partnerem w Projekcie jest organizacja z Włoch – Aris Formazione e Ricerca, która do Projektu wnosi wieloletnie włoskie doświadczenie w zakresie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, w tym doświadczenie szkoleniowe oraz badawcze. W ramach ToTCOOP+i współpracujemy również z organizacją z Irlandii – Irish Cooperative Organisation Society ICOS, która pełni w swoim kraju funkcję organizacji parasolowej, która dba o interesy zrzeszonych i współpracujących z ICOS podmiotów. Łotewskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Rolniczych czyli LLKC w Projekcie wykorzystuje swoje umiejętności doradcze i szkoleniowe oraz znajomość sytuacji organizacji działających w branży rolno-spożywczej. Naszym piątym partnerem w Projekcie jest Changemaker AB ze Szwecji, firma, która ma duże doświadczenie w zakresie edukacji, szkoleń oraz nowoczesnych technologii.


Erasmus+ - czyli?

Nasze działania w Projekcie realizowane są w ramach Programu Erasmus+, którego realizowane są działania na rzecz edukacji, szkoleń, sportu i młodzieży. Realizujemy zadania w ramach tzw. sektora VET czyli Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tak więc współpracujemy by szkolić i edukować, a w związku z doświadczeniem wszystkich 6 krajów partnerskich oraz zapotrzebowaniem na takie działania, podjęliśmy się w ramach Projektu wzmocnić sektor spółdzielczy.

Spotkanie w Polsce – 29-30 września 2016

Wydarzeniem, którego mieliśmy przyjemność być organizatorem, było spotkaniem koordynującym Projekt ToTCOOP+i. Do tej pory w ramach Projektu odbyły się już dwa, to w Polsce jest trzecim spotkaniem Partnerów. Za każdym razem w innym kraju, by móc zobaczyć perspektywę każdego z Partnerów. Celem tych spotkań jest omówienie aktualnych zadań w Projekcie, wypracowanie efektów oraz zaplanowanie działań i podział obowiązków pomiędzy Partnerów.  
Podczas pierwszego dnia spotkań omawialiśmy wraz z Partnerami proponowany program szkoleń oraz zakres szkoleń jaki chcemy zaproponować w ramach Projektu. To bardzo ważne, aby każdy z krajów przedstawił swój pogląd na te kwestie, ponieważ chcemy osiągnąć najlepsze rozwiązanie z zakresu szkoleń z których będzie mógł skorzystać każdy z krajów. Wszystko po to by przygotować jak najlepiej programy szkoleń z zakresu organizacji pracy w spółdzielniach oraz z zakresu zarządzania i współpracy z biznesem w spółdzielniach. Te materiały znajdziecie na stronie projektuOmawialiśmy również szczegóły dotyczące platformy internetowej (ICT open-source learning platform), którą w ramach Projektu stworzymy. Będzie to narzędzie służące do wymiany doświadczeń a także umożliwiające pozyskiwanie niezbędnych materiałów szkoleniowych.
W drugi dzień chcieliśmy pokazać naszych gościom dobre praktyki, spółdzielni socjalnych działających w Wielkopolsce. Odwiedziliśmy Dobrą kawiarnię prowadzoną przez Dobrą Spółdzielnię Socjalną, Restaurację Kantynę prowadzoną przez Spółdzielnię Starą Łubiankę oraz Zemstę prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną Ruchomości.

Zorganizowaliśmy również spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, z którymi wspólnie zastanawialiśmy się nad problemami jakie mają w Polsce przedsiębiorstwa społecznej oraz staraliśmy się zdiagnozować potrzeby szkoleniowe spółdzielni socjalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka, Dąb,  Domowe Przysmaki, Tuderos, Kraśnica oraz Poznanianka.


 
Więcej informacji o Projekcie

Jeśli jesteście zainteresowani Projektem i naszymi działaniami w nim to polecamy oficjalną stronę Projektu ToTCOOP+i oraz Fanpage na Facebooku oraz Twitter
Serdecznie zapraszamy!