Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Rekrutacyjny sukces Inkubatora
2016-11-10
Jesień należy do innowatorów! Aż 60 zgłoszeń wpłynęło w pierwszej turze naboru do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Zespół projektowy pracuje teraz nad ich oceną formalną. Czego w najbliższym czasie mogą spodziewać się innowatorzy?

Do 3 listopada można było przesyłać formularze rekrutacyjne do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Rozpoczęty w tym roku nowy projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ma na celu wspieranie nowych rozwiązań aktywizujących zawodowo osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na wskazany adres drogą elektroniczną i pocztą wpłynęło łącznie aż 60 zgłoszeń. Obecnie trwa ich ocena formalna.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu merytorycznego i liczby zgłoszeń. Do projektu zgłosiły się podmioty i osoby z całej Polski. Przed oceniającą komisją na pewno trudne zadanie - mówi Tadeusz Mirski, ekspert ds. innowatorów w Inkubatorze.

Zespół projektowy przez najbliższe dni będzie sprawdzać formularze pod kątem formalnym. Proces ten zakończy się w drugiej połowie listopada publikacją listy podmiotów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna zgłoszeń

Wstępna ocena merytoryczna pozwoli wyłonić 30 innowatorów, z którymi w drugiej połowie listopada spotykać się i rozmawiać będą członkowie Komisji Oceny Innowatorów. Celem tych rozmów będzie lepsze poznanie innowatorów, ich doświadczeń, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Na tym etapie dla Komisji najważniejszy będzie potencjał innowatorów do wdrażania nowych rozwiązań.

Efektem końcowym rozmów będzie prezentacja listy rankingowej zgłoszeń. 15 innowatorów zostanie zaproszonych do dalszej współpracy, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej.

Wciąż jest szansa wzięcia udziału w projekcie!

Co mogą zrobić osoby, które nie zdążyły przesłać zgłoszenia w I turze lub nie znalazły się w piętnastce podmiotów objętych wsparciem merytorycznym? Zapraszamy je do II tury, którą ogłosimy na początku roku 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 lutego 2017 r.

Ponadto jeszcze w grudniu w Poznaniu partner Inkubatora, firma doradcza PwC, organizuje inspirujące seminarium, które będzie poświęcone tematyce aktywizacji zawodowej. Szczegółowe informacje na ten temat opublikujemy już wkrótce!