Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Trio2Success - jesteśmy na półmetku!
2016-11-14

Na początku listopada minęła dokładnie połowa czasu przeznaczonego na realizację projektu Trio2Success. Co udało się przez ten czas wypracować?

Projekt Trio2Success ma celu wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego, w tym w szczególności: doradztwa zawodowego, metod uczenia umiejętności zawodowych na podstawie pracy oraz aktywnych sposobów nauczania przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej. (Przeczytaj więcej na temat projektu). 

Najważniejszym osiągnięciem minionego roku jest niewątpliwie zakończenie prac nad pierwszym produktem, którym są scenariusze zajęć lekcyjnych dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą. (Zobacz więcej na temat scenariuszy).

Do końca zbliżają się również prace nad zbiorem dobrych praktyk, w którym znajdziecie przykłady rozwiązań z zakresu nauki przedsiębiorczości poprzez pracę zebrane w trzech krajach partnerskich. W ubiegłym roku odbyły się też aż 3 wizyty studyjne!  Spotykaliśmy się odpowiednio w Wilnie, Como i Poznaniu. Każde ze spotkań było sygnałem do przejścia do następnego etapu projektu. W Wilnie rozmawialiśmy o doradztwie zawodowym dla młodzieży (rezultatem tej wizyty były właśnie scenariusze), w Como rozpoczęliśmy prace nad podręcznikiem dobrych praktyk, w Poznaniu nad przewodnikiem z zakresu nauczania przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej.

Przed nami jeszcze sporo do zrobienia – kończymy pracę nad pod zbiorem dobrych praktyk oraz podręcznikiem. Przed nami jeszcze przygotowanie zbioru rekomendacji i modelu ścieżki wsparcia dla młodych ludzi, a także krótkiego filmu edukacyjnego. Przed nami również rozliczne wydarzenia upowszechniające wypracowane przez nas rezultaty – w Poznaniu będzie to m.in. konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się Urzędzie Miasta Poznania.