Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Ciekawe fakty o I naborze
2016-11-22
Zakończyliśmy I turę naboru do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Trwa jeszcze etap oceny formalnej zgłoszeń, ale już teraz możemy przedstawić najciekawsze fakty na temat innowatorów i charakteru ich zgłoszeń.
Nabór w I turze trwał od 26 września do 3 listopada 2016 r. W jego trakcie prowadziliśmy intensywne działania promocyjne na terenie całej Polski. Osobiście odwiedziliśmy w tym czasie m.in. Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Lublin czy Toruń, gdzie opowiadaliśmy o projekcie i poznawaliśmy lokalne potrzeby oraz oczekiwania. Nasze starania przyniosły efekt: elektronicznie i pocztą wpłynęło do nas 60 zgłoszeń.

Kim są nasi innowatorzy?

Co charakteryzuje podmioty i osoby, które przesłały zgłoszenia? Zdecydowana większość jest z rejonów Poznania, Warszawy i Wrocławia - miast, które odwiedzaliśmy najczęściej i w których odbyły się warsztaty przygotowujące do projektu. Wśród województw na mapie kraju wyróżnia się Wielkopolska z 25 wnioskami. Aplikacje wpłynęły do nas aż z 12 województw, w tym zarówno z większych miejscowości, jak i niewielkich ośrodków lokalnych, co również uważamy za sukces.

Małe Wielkie Zmiany - mapa zgłoszeń I tura

Najwięcej zgłoszeń przesłały organizacje pozarządowe: łącznie 24. Z kolei 13 aplikacji pochodziło od osób fizycznych. 10 zgłoszeń przesłały spółdzielnie socjalne, a 7 grupy nieformalne. Pozostałe zgłoszenia składane były przez firmy prywatne i jednostki samorządu terytorialnego.

Komu innowatorzy chcą pomóc?

Najciekawszą z naszej perspektywy kwestią było to, jakie problemy na rynku pracy diagnozowano w zgłoszeniach i jakich grup oddalonych od rynku pracy one dotyczyły. Jak się okazało, w centrum uwagi znalazły się osoby z niepełnosprawnościami: dotyczyło ich aż 19 zgłoszeń. 8 aplikacji poświęcono osobom długotrwale bezrobotnym. Po 7 zgłoszeń koncentrowało się na problemach osób z obszarów wiejskich i matek powracających na rynek pracy. Oprócz tego zwracano uwagę m.in. na problemy osób w wieku 50+, osób uzależnionych, byłych więźniów czy imigrantów. Niektórzy innowatorzy opisywali problemy na rynku pracy dotykające kilku grup społecznych jednocześnie.

Którzy innowatorzy zostaną objęci wsparciem? O tym przekonamy się już wkrótce. Na ukończeniu jest etap oceny formalnej i jeszcze w tym tygodniu rozpoczęty zostanie proces oceny merytorycznej. Jego wyniki planujemy ogłosić w pierwszym tygodniu grudnia.

Przypominamy, że na początku stycznia 2017 r. ogłosimy drugi nabór do Inkubatora. Zgłoszenia będzie można przesyłać do 5 lutego 2017 r. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie spoldzielnie.org. Zachęcamy do śledzenia nas na bieżąco!