Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej w I turze naboru zgłoszeń
2016-11-29
Przedstawiamy wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Ocenie podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Spośród 48 innowatorów społecznych 22 otrzymało ocenę pozytywną i zostało zaproszonych do II etapu oceny merytorycznej.
Zgodnie z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych" osoby, które nie uzyskały grantu w I turze mogą startować w kolejnych turach. II tura naboru zostanie ogłoszona na początku roku 2017.
Pliki do pobrania