Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Ciekawe fakty o II naborze
2017-02-08
Do ostatniej chwili spływały do nas zgłoszenia elektroniczne w II turze naboru w Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany". Łącznie otrzymaliśmy ich 45. Rozpoczynamy etap oceny formalnej, ale już teraz możemy przedstawić najciekawsze informacje o tym naborze, osobach, które do nas dotarły, i zgłoszonych problemach.
Nabór w II turze trwał od 4 stycznia do 5 lutego 2017 r. Cały ten czas wykorzystaliśmy na intensywne działania informacyjne i promocyjne, przedstawiając konieczność wsparcia integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy oraz możliwości, jakie oferuje nasz Inkubator. Aktywnie działaliśmy w Internecie, ale spotkać nas można było osobiście m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku czy Szczecinie.

Innowatorzy, którzy chcą zmian

Kim są innowatorzy, którzy zgłosili się do projektu? Niemal połowę stanowią organizacje pozarządowe, niemal wszystkie już obecnie działające w różny sposób z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Kilkanaście zgłoszeń napłynęło od osób fizycznych i grup nieformalnych. W poruszaną przez nas tematykę zaangażować się chce 5 firm prywatnych i 2 spółdzielnie socjalne. Całości dopełniają 3 aplikacje z instytucji publicznych.

Do Inkubatora formularze wysłali innowatorzy z 9 województw. Najwięcej z Wielkopolski (12 zgłoszeń) i Dolnego Śląska (9 zgłoszeń). Odnotowaliśmy przy tym pierwsze aplikacje z województw małopolskiego i warmińsko-mazurskiego, które nie były reprezentowane w I turze. Wśród miast liderem został Poznań z 7 zgłoszeniami. Nieco ponad połowa zgłoszeń pochodziła ze stolic województw.

Problemy, które wymagają rozwiązania

Naszą uwagę kierujemy w pierwszej kolejności na podejmowane przez innowatorów tematy i diagnozowane problemy osób oddalonych od rynku pracy. W I turze niemal jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła osób z niepełnosprawnościami. Tym razem nastąpiło rozproszenie tematów, ale najwięcej aplikacji związanych było z osobami młodymi: opuszczającymi pieczę zastępczą, z małych miejscowości czy z wykształceniem niedopasowanym do sytuacji na lokalnym rynku. Innowatorzy koncentrowali się na sytuacji matek, osób z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnych. Wśród zgłoszeń pojawiły się takie, które poświęcono imigrantom, osobom zadłużonym, osobom transseksualnym, doznającym przemocy czy bezdomnym. Poruszono wiele poważnych problemów i wybór kilkunastu innowatorów, którzy będą mogli otrzymać wsparcie, z pewnością nie będzie łatwy.

Co przed nami?

Obecnie czekamy jeszcze na formularze w wersji papierowej, ale ocena formalna pierwszych zgłoszeń już się rozpoczęła. Innowatorzy są na bieżąco informowani o postępach prac. Na stronie www.spoldzielnie.org opublikujemy zarówno wyniki oceny formalnej, jak i merytorycznej.

Równolegle pracujemy z wybraną piętnastką innowatorów z I tury, która jeszcze do 10 lutego ma czas na przesyłanie Projektów Innowacji. III turę naboru do Inkubatora ogłosimy w lipcu tego roku. Wcześniej - w marcu - planujemy otwarte seminarium poświęcone innowacjom społecznym, które odbędzie się w Warszawie.

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu, śledzenia naszego Facebooka i subskrypcji Newslettera Spółdzielczego. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco!