Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
TRIO:Program Eramsus + obchodzi 30 lat!
2017-02-14

Studenckie wymiany w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, są organizowane w Europie już od 30 lat. Ale Erasmus + to coś znacznie więcej niż tylko wymiana studentów. To szereg działań, w które angażuje się również nasze Stowarzyszenie. 

Erasmus+ - program początkowo pomyślany na rzecz mobilności studentów szkół wyższych, który zapoczątkowano w 1987 r. z udziałem jedynie 3 200 studentów w pierwszym roku, w ciągu 30 lat stał się programem flagowym, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów szkół wyższych. Jednocześnie zakres programu znacznie się rozszerzył, dzięki zapewnieniu możliwości studiów
i staży/praktyk, zarówno dla studentów w ramach szkolnictwa wyższego, jak i w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wymiany młodzieży, wolontariatu, wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Erasmus+ jest także otwarty na osoby ze środowisk defaworyzowanych bardziej niż którykolwiek z poprzedników tego programu.

Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni ponad 4 milionom osób możliwości studiowania, kształcenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Program ten wspiera również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i placówkami dla młodzieży, a także działania w dziedzinie sportu, aby przyczynić się do rozwijania jego wymiaru europejskiego i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych. W celu uczczenia obchodów 30-lecia programu Erasmus+ w 2017 r. w całej Europie zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń, w tym główna impreza w Parlamencie Europejskim w czerwcu.W ramach programu Erasmus + Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych uczestniczy w dwóch projektach: Trio to Success (jako lider)  oraz w TotCoop+i (jako partner). Zadaniem obu projektów jest odpowiednio - poporawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy (Trio to Success) oraz zwiększenie komentencji kad zarzadzajacych spółdzielni - w tym spółdzielni socjalnych (ToTcoop+i).