Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Finansowe wsparcie dla PES - nowa oferta TISE
2017-02-17

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA ogłasza nabór na finansowe wsparcie dla PES. Nowy, preferencyjny fundusz pożyczkowy jest dostępny już od 6 lutego.

Podmioty Ekonomii Społecznej mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki na działalność, w tym również na utworzenie nowych miejsc pracy.

Pożyczki udzielane są w 4 makroregionach Polski:
I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie)
IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie)
V (woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie)

W makroregionie III pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego www.frw.pl
Możliwość uzyskania wsparcia mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób):  spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, spółki non-profit, podmioty reintegracyjne : Centra Integracji Społecznej (CIS),  Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).
Z tej oferty mogą skorzystać zarówno nowe PES (działające minimum 12 miesięcy w momencie podpisania umowy) jaki i te istniejące na rynku już ponad rok.
 
POŻYCZKA NA START dla nowych PES
Maksymalna kwota - Do 100.000 PLN.
Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich  łączna wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.
Maksymalny okres pożyczki - 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne: Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP*.  Wysokość oprocentowania może zostać obniżone o w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.
Wymagane zabezpieczenia: Co najmniej przedstawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo inne stosowane przez TISE formy zabezpieczenia
Koszt pożyczki: brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.
 
POŻYCZKA NA ROZWÓJ 
Maksymalna kwota - Do 500000 PLN.
Możliwe jest zaciągnięcie więcej niż jednej pożyczki pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 1 mln PLN.
Maksymalny okres pożyczki - 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy
Oprocentowanie roczne - Pożyczka do kwoty 100 tys. PLN: Jego wysokość jest ustalana na poziomie stopy redyskonta weksli NBP* Wysokość oprocentowania może zostać obniżona o połowę w przypadku, gdy jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy.
Źródło informacji na stronie organizatora

Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą 28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE planuje udzielić co najmniej 446 pożyczek.
 
Więcej informacji na stronie TISE