Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Warsztaty – społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – 22-24 marca 2017
2017-03-14

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach projektu Społecznie przede wszystkim.  
Wydarzenie jest dedykowana przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, specjalistom w zakresie prawa zamówień publicznych oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej. 

Warsztaty Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – rozwiązania francuskie a polskie regulacje w obszarze ekonomii społecznej odbędą się w dniach 22-24 marca 2017 roku w Warszawie, w Hotelu FELIX przy ulicy Omulewskiej 24.
 

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest wypracowanie i przetestowanie praktycznych rozwiązań dla polskich jednostek samorządu terytorialnego i innych interesariuszy ekonomii społecznej na podstawie wyselekcjonowanych narzędzi francuskich i dobrych praktyk polskich. Podczas warsztatów chcemy:

 • ustalić koncepcję i zakres testowania rozwiązań francuskich w polskich jednostkach samorządu terytorialnego;
 • omówić wyniki Analizy (raport) porównawczej dotyczącej możliwości przeniesienia rozwiązań z UE (w tym Francji) na grunt polski przez lokalne samorządy z uwzględnieniem
  ich możliwości prawnych, ekonomicznych oraz społecznych;
 • zaopiniować możliwość (oraz ewentualny zakres) implementacji wybranych rozwiązań
  w Polsce.

Jakie to rozwiązania?

 • Stosowanie społecznie odpowiedzialnych zasad w zamówieniach publicznych zgodne
  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.
 • Działalność Regionalnych stowarzyszeń zamówień publicznych wspierających jednostki zamawiające w:
 • przygotowaniu całościowym zamówienia społecznie odpowiedzialnego
  w oparciu o klauzule społeczne zastrzeżone do poszczególnych grup osób;
 • wsparciu i monitoringu wyłonionych w przetargu wykonawców w obszarze prawidłowego procesu wdrażania zapisów klauzul społecznych,
  tj. prawidłowego zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, monitorowania ich pracy, reintegracja społeczna;
 • sporządzeniu raportu końcowego z realizacji danej klauzuli społecznej u danego wykonawcy.
 • Stosowanie społecznie odpowiedzialnych zasad w zamówieniach publicznych
  w oparciu o dyrektywę KE.
 • Dzielenie zamówień publicznych na mniejsze części w celu wspierania sektora małych
  i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych.
 • Zasad kontroli i udziału w zamówieniach publicznych Francuskiej Izby Obrachunkowej.

Wprowadzenie do warsztatów:

Przed spotkaniem uczestnicy otrzymają Raport – Analizę porównawczą dotyczącą możliwości przeniesienia rozwiązań z UE (w tym Francji) na grunt polski przez lokalne samorządy
z uwzględnieniem ich możliwości prawnych, ekonomicznych oraz społecznych. Zawiera
on zestawienie proponowanych rozwiązań i przedstawia możliwości testowania ich w Polsce. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim. Każda opinia, w szczególności osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach, jest dla nas bardzo ważna.

 

Program warsztatów:

 

Dzień 1:  22 marca 2017 roku

 

10.30

Rejestracja i kawa

11.00-12.30

Wprowadzenie. Przedstawienie celów warsztatu

Prezentacja uczestników i prowadzących

12.30-13.30

Przedstawienie raportu wstępnego z wizyty studyjnej we Francji i potencjału implementacji rozwiązań francuskich w Polsce

13.30-14.30

Elementy warunkujące zmiany – dyskusja: 

 • wsparcie kontrolowane RIO przy testowaniu rozwiązań przez JST,
 • dostosowanie ujęcia statystycznego do potrzeb sektora, tak aby zwiększyć jego widoczność i wizję własnej sprawczości,
 • relacje ekonomii społecznej z danym terytorium: współpraca gospodarcza, krótkie systemy produkcyjne, schematy zrównoważonych zamówień publicznych, transformacja systemów energetycznych, oraz wykonywanie zasad ekonomii o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • kultura zaufania i wspólnej pracy na rzecz osób oddalonych od rynku pracy,
 • współtworzenie rozwiązań wraz z różnorodnymi partnerami,  w tym stroną publiczną,
 • wartość sieciowania i organizowania się w sieci,
 • inkluzywna i poszerzona definicja ekonomii społecznej.

14.30-15.30

Obiad

15.30-16.30

Szanse i zagrożenia związane z wdrażaniem społecznie odpowiedzialnych rozwiązań w zamówieniach publicznych na przykładzie Miasta Wrocławia

16.30-17.00

Przerwa kawowa

17.00-19.00

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów

19.00

Kolacja

 

Dzień 2: 22 marca 2017 roku

 

8.00-9.00

Śniadanie

9.00-9.30

Wnioski z pierwszego dnia prac

9.30-11.00

Przedstawienie i omówienie wybranych modelowych rozwiązań, niewymagających zmian w legislacji polskiej:

 • Dzielenie zamówień publicznych, tak aby je udostępnić mniejszym MŚP, w tym PES i PS;
 • Przedmiot zamówienia:  usługa integracji społecznej i zawodowej jako zadanie główne, oparte na innym zadaniu komunalnym do wykonania.

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-14.00

Przedstawienie i omówienie wybranych rozwiązań, niewymagających zmian w legislacji polskiej, cz. II:

 • Wdrożenie bezpośrednich rozwiązań dekretu UE – odwołanie się wprost do prawa europejskiego, a nie prawa francuskiego (SIEG);
 • Zamówienia zastrzeżone dla podmiotów ekonomii społecznej
  i przedsiębiorstw społecznych.

14.00-15.00

Obiad

15.00-19.00

Przedstawienie i omówienie wybranych rozwiązań, niewymagających zmian w legislacji polskiej, cz.III:

 • Relacje JST/PES w sprawie dotacji na podstawie przepisów UE.
 • Regionalne stowarzyszenia zamówień publicznych obsługujące jednostki zamawiające w:
  • przygotowaniu całościowym zamówienia społecznie odpowiedzialnego w oparciu o klauzule społeczne zastrzeżone do poszczególnych grup osób;
  • wsparciu i monitoringu wyłonionych w przetargu wykonawców w obszarze prawidłowego procesu wdrażania zapisów klauzul społecznych, tj. prawidłowego zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, monitorowania ich pracy, reintegracja społeczna;
  • sporządzeniu raportu końcowego z realizacji danej klauzuli społecznej u danego wykonawcy.

 

19.00

Kolacja

 

Dzień 3:  23 marca 2017 roku

 

8.00 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 9.30

Podsumowanie drugiego dnia prac

 

 

9.30-11.00

Przedstawienie i omówienie wybranych rozwiązań, nie wymagających zmian w legislacji polskiej, cz.III:

 • In house (spółdzielnie socjalnie tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego);
 • Inne.

11.00-11.30

Przerwa kawowa

11.30-13.00

Jak testować wybrane rozwiązania – dyskusja?

13.00-14.00

Obiad

14.00-16.30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów

 

 

Chęć udziału w warsztatach prosimy kierować na adres paulina.zglinska@spoldzielnie.org

do dnia 17.03.2017


 

Pliki do pobrania