Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
2017-05-08
Podmioty Ekonomii Społecznej mogą uzyskać atrakcyjne środki na rozwój i założenie działalności. Ponad 8,5 mln zł trafi do minimum 134 podmiotów z terenu czterech województw. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest nowym pośrednikiem, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do zarządzania funduszem pożyczkowym. PES będą mogły korzystać z programu przez 1,5 roku.

 

Jakie województwa obejmie wsparcie FRW? W ramach umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego FRW dysponuje środkami na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzi z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%). Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75% (z możliwością obniżenia do 0,88%), natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł może jednak zostać obniżone do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce pracy.
Środki można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, czy tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki projektowi wsparte zostaną minimum 134 podmioty. 

Warto podkreślić, że w ramach poprzedniego programu ES Funduszu w całej Polsce udzielono aż 500 pożyczek na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Na preferencyjne kredyty na rozwój działalności zdecydowały się m.in. Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty oraz Dobra Spółdzielnia Socjalna

Więcej informacji na www.frw.pl,a także w zakładce dotacje/pożyczki dla PES na stronie www.woes.pl