Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES
2017-06-27
W dniach 28 i 29 czerwca 2017 Fundacja Fundusz Współpracy organizuje pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Celem spotkania będzie utworzenie trwałej ogólnopolskiej sieci współpracy oraz wyłonienie reprezentacji interesów środowiska i działań rzeczniczych. Sieć i narzędzia ją wspomagające służyć będą do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń, koordynacji działań wewnątrz sieci OWES, koordynacji pomiędzy siecią OWES i innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach i działaniach. Sieć umożliwi integrację sektora instytucji wspierających ekonomię społeczną, wzmocni instytucjonalnie OWES, umożliwi przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.

Zespół Stowarzyszenia będa reprezentować: Prezes, Przemysław Piechocki i ekspert ds. ekonomii społecznej, Zbigniew Prałat. 

Organizatorem spotkania jest Fundacja Fundusz Współpracy. Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

Więcej informacji:forum-owes.pl