Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny


Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
T2S: Konferencja : Kształcenie i edukacja zawodowa w Poznaniu
2017-09-12
Serdecznie zapraszamy do udzialu w konferencji podsumowującej Projekt Trio2Success, która odbędzie się 28 września 2017 roku w Poznaniu, w Collegium Da Vinci. Tematem konferencji jest: kształcenie i edukacja zawodowa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
Wydarzenie, na które zapraszamy jest elementem projektu Trio2Succes realizowanego w ramach Erasmusa +. Jego celem jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.  Medialny patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Emaus.


 Projekt „Trio2success”  dedykowany jest  nauczycielom oraz trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań.
Projekt Trio2Succes realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Cometa Formazione z Włoch, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania. Więcej informacji na stronie projektu


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 24 września 2017 roku. 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Partnerzy