Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
TRIO: Konferencja : Kształcenie i edukacja zawodowa w Poznaniu
2017-09-12
Serdecznie zapraszamy do udzialu w konferencji podsumowującej Projekt Trio2Success, która odbędzie się 28 września 2017 roku w Poznaniu, w Collegium Da Vinci. Tematem konferencji jest: kształcenie i edukacja zawodowa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!
Wydarzenie, na które zapraszamy jest elementem projektu Trio2Succes realizowanego w ramach Erasmusa +. Jego celem jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.


- Program zaktualizowany 26.09.2017 roku - 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.  Medialny patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Emaus.


 Projekt „Trio2success”  dedykowany jest  nauczycielom oraz trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań.
Projekt Trio2Succes realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Cometa Formazione z Włoch, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania. Więcej informacji na stronie projektu


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 25 września 2017 roku. 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.