Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
TRIO: Kształcenie i edukacja zawodowa - relacja z konferencji
2017-09-29

Konferencja "Kształcenie i edukacja zawodowa" była podsumowaniem projektu Trio2success. Podczas spotkania udało się  poruszyć wiele ważnych tematów dotyczących m.in.: edukacji i przedsiębiorczości,  szkoły i praktyki zawodowej, roli wykształcenia na rynku pracy. Zaprezentowaliśmy również nowe rozwiązania z pogranicza edukacji i ekonomii społecznej .

 

Konferencja, która odbyła się 28 września 2017 roku była wydarzeniem podsumowującym Projekt Trio2Success. Celem projektu jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Stąd też w programie wydarzenia staraliśmy się ująć wiele perspektyw. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu edukacji, pracy i ekonomii społecznej udało nam się dostarczyć Państwu satysfakcjonującą porcję informacji i wiedzy, a przedstawione przykłady i praktyki posłużą dalszej dyskusji i będą dla Państwa inspiracją do działania. Oficjalne rozpoczęcie konferencji zainicjowali dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Bogna Frąszczak oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Przemysław Piechocki. 

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Zbigniewa Mamysa, Dyrektora biura poselskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, który opowiadał o znaczeniu Kształcenia  dualnego jako istotnego czynnika uzdrawiania polskiego i europejskiego rynku pracy.  Innowacyjny przykład wdrożenia takiego rozwiązania zaprezentował Paolo Nardi z Cometa Farmazione, organizacji partnerskiej projektu Trio2success w prelekcji pn. Metody nauczania opartych na pracy: rozwiązania włoskie.
Przemysław Piechocki Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych mówił o Roli ekonomii społecznej w kształceniu zawodowymi. Okazało się, że spółdzielnie uczniowskie, spółdzielnie socjalne mogą być  ciekawą alternatywą dla młodych osób.Elżbieta Swat-Padrok z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży  w Poznaniu przedstawiła wypracowane przez tę organizację Standardy doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych Miasta Poznania. Perspektywę Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania dotyczącą promocji kształcenia zawodowego w mieście Poznań przedstawiła Renata Jocz - Kierownik II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych. Podczas wydarzenia mieliśmy również okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym Kształcenie i edukacja zawodowa: szanse i wyzwania. Wśród panelistów byli: Małgorzata Pawlak - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Poznaniu, Danuta Krysińska z Urzędu Miasta Poznania, Renata Jocz oraz Jarosław Wypyszyński - Koordynator projektów z obszaru ekonomii społecznej ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Dyskusja była niezwykle ożywiona, nie brakowało również głosów że strony publiczności.Ważnym punktem programu było wystąpienie koordynatorki. Anna Dranikowska zaprezentowała rezultaty projektu Trio2success.  Przedstawiła wypracowane w projekcie rozwiązania oraz działania podjęte przez lidera i partnerów,  począwszy od analizy problemów i szukania rozwiązań, skończywszy na wypracowaniu wniosków, które zostały zawarte w przedstawionych podczas konferencji publikacjach "Podręcznik kształcenia z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej", "Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą", "Katalog dobrych praktyk z zakresu metod nauczania opartych na pracy" oraz filmach instruktażowych. Warto podkreślić,  że wszystkie materiały są dostępne na stronach internetowych lidera i partnerów projektu.Przedstawiona perspektywa naszego Stowarzyszenia jako inicjatora włączania elementów ekonomii społecznej w kształcenie zawodowe przyświecała nam od początku naszego zaangażowania w ten projekt i mamy nadzieję, że wspólnie ze środowiskiem zajmującym się doradztwem i kształceniem zawodowym będziemy kontynuować rozpoczęte w tym projekcie działania. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i wiele cennych opinii.