Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Wyniki drugiego etapu oceny merytorycznej zgłoszeń w III turze naboru
2017-10-11
Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń w III turze naboru do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Ocenie podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły pierwszy etap oceny merytorycznej. Spośród 25 innowatorów 15 otrzymało ocenę pozytywną i zostało zaproszonych do dalszej pracy w Inkubatorze. Dwóch innowatorów znalazło się na liście rezerwowej.
Poniższa lista rankingowa zawiera zestawienia punktowe, na które składają się:
  • ocena zgłoszenia pisemnego (I etap oceny merytorycznej)
  • ocena treści przedstawianych podczas rozmowy z Komisją Oceny Innowacji (II etap oceny merytorycznej)
  • suma ww. ocen.
Na liście rezerwowej znalazło się dwóch innowatorów. Są to wyłącznie ci innowatorzy, którzy uzyskali minimum 50% punktów w każdej kategorii.

Innowatorzy niezakwalifikowani w danej turze, mogą ubiegać się o grant w kolejnej. Początek naboru zgłoszeń w ramach czwartej tury zaplanowany jest na koniec października 2017 r.


AKTUALIZACJA. W związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny Innowacji opublikowana lista rankingowa jest listą ostateczną.

 
Pliki do pobrania