Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
TRIO: SNRSS na spotkaniu grupy ds. edukacji
2017-11-02

24 października br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy ds. edukacji. Tematem spotkania były spółdzielnie uczniowskie, uczestnicy rozmawiali również o projekcie Trio to success.

Głównym celem spotkania były konsultacje programu szkoleniowego dla nauczycieli zainteresowanych założeniem spółdzielni uczniowskich. Materiały zostały przygotowane przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Uczniowskiej, którzy na to spotkanie przyjechali specjalnie z Krakowa. Oprócz nich w spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Wielkopolski, przedstawiciele spółdzielni uczniowskich z Poznania oraz inni interesariusze zainteresowani rozwojem SU w Wielkopolsce. Program został przyjęty pozytywnie, jedyne uwagi dotyczyły możliwości uproszczenia poszczególnych procedur. Wersja końcowa programu szkoleń ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia i skonsultowania rezultatów projektu Trio to success, ze szczególnym uwzględnieniem produktów O4 (Model ścieżki wsparcia młodych ludzi w systemie kształcenia zawodowego) oraz O5 (filmy instruktażowe). Dały one impuls do dyskusji na temat tego, w jaki sposób Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą włączyć się w działalność edukacyjną i upowszechniać tym samym wiedzę o ekonomii społecznej. Pytanie nie brzmi bowiem czy to robić, ale jak to robić.