Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2017-11-13
Już w tym tygodniu odbędzie się organizowane w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. 
15 i 16 listopada w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. "System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej".

Do współorganizacji tego wydarzenia włączył się także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych jako lider partnerstwa realizującego projekt „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.

Podczas Forum zostaną omówione kwestie potencjału rozwojowego sektora przedsiębiorczości społecznej, odbędą się debaty, konsultacje oraz warsztaty.

Uczestnikami Forum będą przedsiębiorcy społeczni, podmioty ekonomii społecznej a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz badacze, eksperci, analitycy i inne osoby zainteresowane problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

Dla podmiotów ekonomii społecznej będą zorganizowane punkty doradcze, m.in. w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych, prawa, marketingu, zamówień publicznych i innych tematów

Wydarzeniu będą towarzyszyły Targi na których podmioty ekonomii społecznej będą miały okazję zaprezentować swoje produkty. 

źródło informacji: ngo.pl

***


W wydarzeniu biorą również udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

Przemyslaw Piechocki, Prezes SNRSS będzie prelegentem w panelu "Potencjał rozwojowy sektora ekonomii społecznej i solidarnej" (I dzień, Blok II 11.30 – 13.30 Ekonomia społeczna się opłaca!). Wystąpi również w roli prowadzącego warsztat "Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne" (II dzień, 11.00 – 12.00 i 12.15 – 13.15) 

Możecie nas również spotkać w punkcie doradztwa w zakresie zamówień publicznych, który obsługujemy wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych - serdecznie zapraszamy!