Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
TRIO: Modele wsparcia młodych ludzi w systemie kształcenia zawodowego.
2017-10-23

Miło nam przedstawić Państwu Modele wsparcia młodych ludzi w systemie kształcenia zawodowego. To czwarta i ostatnia z  publikacji przygotowanych w ramach projektu Trio to success.

 

 
Celem autorów artykułów zawartych w tej publikacji było przedstawienie efektywnej i atrakcyjnej, zarówno dla samym uczniów – ostatecznych beneficjentów projektu Trio to success – jak i pozostałych interesariuszy – ścieżki wsparcia kształcenia zawodowego.  Warto podkreślić, że każdy z partnerów skupił się na nieco innych, najważniejszych z jego punktu widzenia, aspektach omawianej ścieżki wsparcia. Można jednak wyodrębnić kilka charakterystycznych dla omawianych rozwiązań cech wspólnych, ponieważ wyzwania, z jakimi mierzy się system kształcenia i edukacji zawodowej w całej Europie są bardzo podobne: niedopasowanie wykształcenia do zapotrzebowania rynku pracy czy niski prestiż kształcenia zawodowego to najważniejsze z nich. Omawiane rozwiązania łączy to, że można je wdrażać przy relatywnie niewielkim nakładzie czasu i środków, a także to, że realnie usprawniają one pracę nauczycieli i osób młodych pracujących z młodzieżą. Poszczególne rozwiązania koncentrują się wokół różnych aspektów podniesienia atrakcyjności kształcenia zawodowego zarówno w oczach samych uczniów, jak i innych grup interesariuszy projektu Trio to success: pracodawców, przedstawicieli władz samorządowych czy wreszcie rodziców.
 
Podsumowaniem publikacji są zamieszczone na końcu rekomendacje. To jednocześnie sugestie dla interesariuszy, jak i zbiór praktycznych wskazówek, które umożliwią i ułatwią wprowadzenie w życie rozwiązań opisywanych przez pracujących przy projekcie specjalistów. To także ciekawy punkt wyjścia – bo wiele zostało zrobione, ale równie wiele jest jeszcze do zrobienia.

Wersje drukowaną można odebrać w biurze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz w biurze Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Zapraszamy do lektury!

 

Zachęcamy również do pobrania pozostałych publikacji:

  1. Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą
  2. Nauczanie oparte na pracy w kształceniu zawodowym. Katalog dobrych praktyk
  3. Podręcznik kształcenia z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej

 

Pliki do pobrania