Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Wyniki drugiego etapu oceny merytorycznej zgłoszeń w IV turze naboru
2018-01-15
Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń w IV turze naboru do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Ocenie podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły pierwszy etap oceny merytorycznej. Spośród 21 innowatorów 15 otrzymało ocenę pozytywną i zostało zaproszonych do dalszej pracy w Inkubatorze. Dwóch innowatorów znalazło się na liście rezerwowej.
Poniższa lista rankingowa zawiera zestawienia punktowe, na które składają się:
  • ocena zgłoszenia pisemnego (I etap oceny merytorycznej)
  • ocena treści przedstawianych podczas rozmowy z Komisją Oceny Innowacji (II etap oceny merytorycznej)
  • suma ww. ocen.

Na liście rezerwowej znalazło się dwóch innowatorów. Są to wyłącznie ci innowatorzy, którzy uzyskali minimum 50% punktów w każdej kategorii.


AKTUALIZACJA. W związku z brakiem odwołań od decyzji Komisji Oceny Innowacji opublikowana lista rankingowa jest listą ostateczną.

  
Pliki do pobrania