Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Współpracujemy z OMGGS nad zamówieniami społecznie odpowiedzialnymi!
2018-02-05
Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot (OMGGS) oraz Województwo Pomorskie wspólnie pracuje nad realizacją na terenie OMGGS klauzul odpowiedzialnych społecznie w zamówieniach publicznych. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w tych działaniach w ramach projektu "Społecznie przede wszystkim".
W poniedziałek 5 lutego 2018 roku odbyło się seminarium w sprawie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Celem spotkania było wspólne ujednolicenie zrozumienia przepisów zamówień publicznych, umożliwiające stosowanie w pełni klauzul odpowiedzialnych społecznie w jak największej ilości zamówień przez urzędników i pracowników sektora publicznego i publicznych spółek terytorium OMGGS.

OMGGS pracuje od szeregu miesięcy nad wprowadzeniem nowych kompetencji wśród urzędników 57 powiatów i gmin członkowskich, w sprawie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w oparciu o reformę dyrektyw Unii Europejskiej w tej dziedzinie oraz dostosowania legislacji i przepisów prawnych UZP w Polsce. Bardzo nam miło, że zostaliśmy włączeni w te działania i przedstawiciele naszego Stowarzyszenia regularnie uczestniczą w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach w tym obszarze, świadcząc doradztwo w zakresie realizacji zamówień publicznych.

Seminarium/spotkanie dotyczące stosowania klauzul w ZP - 5 luty 2018
Seminarium/spotkanie dotyczące stosowania klauzul w ZP - 5 luty 2018

Działania podejmowane w tym zakresie są realizowane przez nasze Stowarzyszenie w ramach projektu Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt realizujemy w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Reseau des Collectivites Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) z Francji (120 gmin członkowskich) oraz Peterem Wolkowinskim reprezentującym również OWES Dobra Robota z województwa pomorskiego.