Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce
2018-02-19

W związku z pojawiającymi się nowymi propozycjami rozwiązań prawnych i perspektywami ułatwiającymi aktywność zawodową kobiet, pragniemy zaprosić na organizowaną w Sejmie 16 marca 2018 roku o godz. 10:00 Konferencję: „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce”.

Zaangażowanie zawodowe kobiet to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej. Cztery na dziesięć Polek nie jest aktywnych zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest niższy od tego w innych krajach europejskich – dla kobiet w wieku 20 - 64 lat wynosi on nieco ponad 62 procent, 3 procent mniej niż średnia europejska. Według zawartej w raporcie symulacji przygotowanej przez ekspertów Deloitte, gdyby stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 24 – 60 lat, w najbliższych latach osiągnęła średni poziom krajów Unii Europejskiej – 15, Polska gospodarka mogłaby zyskać nawet 180,7 mld zł do 2025 roku, a polskie PKB mogłoby być wyższe średnio o 0,5 –1 procent, od obecnych prognoz.
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt umożliwiający kobietom, które chcą aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich oddzielenie Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych, równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety, będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.

 

Organizatorem wydarzenia jest Klub Parlamentarny Kukiz ’15. Konferencję honorowym patronatem objęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigi Emilewicz.

Program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 7 marca na adres: ascigaj@gmail.com

 

Pliki do pobrania