Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Licheń Stary: dyskusja o przyszłości ruchu spółdzielczego
2018-03-27

Przedstawiciele spółdzielni socjalnych z całej Polski przyjechali do Lichenia Starego, aby w ramach spotkania: Przyszłość ruchu spółdzielczego - szanse i zagrożenia omówić wspólnie nadchodzące zmiany związane z nowelizacją Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Punktem wyjścia do dyskusji był Raport GUS, z którego wynika, sektor spółdzielczy ma się w Polsce coraz lepiej, a liczba spółdzielni powoli, ale stabilnie rośnie. 2/3 z ponad 1400 przedsiębiorstw społecznych prowadzi aktywną działalność gospodarczą. Zatrudniają one 4000 osób na umowę i pracę z czego ponad 26% są to osoby niepełnosprawne. Również kondycję finansową spółdzielni można uznać za relatywnie dobrą – blisko 63% badanych spółdzielni oceniło ją jako dobrą lub bardzo dobrą. Nie można jedna zapominać, że tak, jak nie istnieje statystyczny Polak, tak nie istnieje również statystyczna spółdzielnia. Przed ruchem spółdzielczym obok szans stoją również wyzwania.Najbliższe już po 31 marca, kiedy w życie wejdzie znowelizowana Ustawa o spółdzielniach socjalnych. (Szczegółowo opisaliśmy ją tutaj). Uczestnicy zgodzili się, że rozwiązania przedstawione w Ustawie… ułatwią funkcjonowanie spółdzielni (chodzi m.in. o poszerzenie katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i modyfikacje ułatwiające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami). Ustawa nakłada jednak na spółdzielnie również obowiązki – chodzi przede wszystkim o uaktualnienie statutu do wymogów określonych w Ustawie. Wskazówki praktyczne na temat aktualizacji statutu przedstawione przez naszego specjalistkę ds. ekonomii społecznej, Zbyszka Prałata, słuchane były niezwykle uważnie, nie brakowało również pytań, o zmianach w Ustawie i związanych z nimi szansach i zagrożeniach dyskutowano także w kuluarach do późnych godzin wieczornych.
Tradycyjnie nie zabrakło dyskusji o finansach. O możliwościach pożyczkowych na rozwój spółdzielni oraz o poręczeniach dla przedsiębiorstw społecznych bardzo przystępnie mówiła specjalistka  z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Duże zainteresowanie wzbudził panel poświęcony wartościom spółdzielczym. Wszyscy zgodzili się, że są niezwykle ważne, pytanie brzmiało raczej: jak stosować je na co dzień.Zamiast konkluzji komentarz Prezeski Spółdzielni Socjalnej 50+, Grażyny Skorupki: „było spółdzielczo, solidarnie, odpowiedzialnie i dobrowolnie. Sprawdzona ekipa i „świeża” młoda krew. Dobrze być wśród przyjaciół”.

Spotkanie spółdzielcze odbyło się w Licheniu Starym w dniach 20-21 marca 2018 roku. Organizatorami byli: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.