Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wielkopolska Wschodnia w 2030 roku - relacja ze spotkania
2018-05-28
23 maja 2018 roku w Koninie w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbyło się spotkanie subregionalne (debata) dotycząca przysżłej strategii Wielkopolska 2030. Wydarzenie było częścią cyklu konferencji w ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne. 
Cykl spotkań jaki został rozpoczęty w Poznaniu 23 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu jest poświęcony strategii rozwoju Wielkopolski po 2020 roku. Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne w Koninie (pierwsze z cyklu przewidzianych debat) odbyło się 24 maja 2018 roku. Wielkopolska Wschodnia 

Podczas spotkania przedstawiono analizę profilu Wielkopolski Wschodniej:
1) Problemy rozwoju regionalnego 
2) Kluczowe cechy przestrzeni 
3) Zakres strategii i programów lokalnych Nakreślono również wstępne ramy merytoryczne przyszłej strategii, kluczowe kwestie kierunkujące dyskusję diagnostyczną. 

Druga część spotkania była poświęcona lokalnej perspektywie. Wystąpienia przedstawicieli Wielkopolski Wschodniej nt. potencjałów i problemów rozwojowych tej części regionu. Wśród prelegentów wystąpił Prezes SNRSS Przemysław Piechocki, prezentując wystąpienie "Możliwość budowania dobrobytu lokalnego przy wykorzystaniu narzędzi Ekonomii Społecznej". Jak podkreśla UMWW: "Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa. Nowa strategia jest niezbędna dla przygotowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla perspektywy finansowej po 2020 roku.
Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi odsłonami strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. Tradycyjnie, w różnych miejscach Wielkopolski, przed ich przyjęciem, odbywały się konferencje, zarówno regionalna, jak i dotyczące subregionów." (umww.pl


Spotkania regionalne odbędą się 

• 4 czerwca 2018 roku – spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna),
• 11 czerwca 2018 roku – spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa),
• 21 czerwca 2018 roku – spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna), 
• 22 czerwca 2018 roku – spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia).