Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Wyniki oceny merytorycznej uzupełniającego naboru zgłoszeń (II grupa)
2018-07-02
Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej drugiej grupy zgłoszeń w uzupełniającym naborze zgłoszeń do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany". Ocenie podlegały wyłącznie zgłoszenia, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.
Spośród 12 innowatorów 7 otrzymało ocenę pozytywną i zostało zaproszonych do dalszej pracy w Inkubatorze. Załączona lista rankingowa zawiera zestawienia punktowe opracowane na podstawie oceny zgłoszeń pisemnych.

  
Pliki do pobrania