Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
KPRES na lata 2014-2023 - konsultacje publiczne
2018-07-10
Departament Ekonomiii Społecznej i Solidarnej informuje, że rozpoczął się proces konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).
"KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Prowadzone w Ministerstwie prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego." (ekonomiaspoleczna.gov.pl) 

Termin zgłaszania uwag (w ramach konsultacji) mija 23 lipca br. Uwagi należy zgłaszać za pośrtednictwem formularza dostępnego na stronie Departamentu ESiS.  

17 lipca 2018 roku odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji projektu aktualizacji KPRES. Więcej 
Podczas spotkania zostaną podsumowane cztery dwudniowe spotkania makroregionalne zorganizowane w ramach projektu SIRES (Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej). Spotkania odbyły się w Częstochowie, Toruniu, Lublinie (5-6.07) i Poznaniu (9-10.07) i miały charakter pre-konsultacji aktualizacji KPRES.

FB/@DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnejSpotkanie w Poznaniu - FB/@DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej 


Źródło:www.ekonomiaspoleczna.gov.pl