Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zespół SNRSS na wizycie studyjnej we Włoszech
2012-11-27
Zapraszamy do przeczytania relacji naszej specjalistki ds. adaptacji rozwiazań z Unii Europejskiej, Justyny Różańskiej

W połowie listopada specjaliści Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na czele z samym prezesem organizacji, Przemysławem Piechockim, wybrali się do Włoch na spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum CGM. Włoska wizyta zapoczątkowała międzynarodowe partnerstwo obu organizacji i posłużyła omówieniu planu współpracy na najbliższe dwa lata. Zespół SNRSS nie ukrywał, że bardzo ceni bogate doświadczenie włoskiego partnera w zakresie wsparcia spółdzielczości socjalnej i wiele obiecuje sobie po tej międzynarodowej kooperacji. Konsorcjum CGM z siedzibą w Mediolanie, skupiając 79 pomniejszych konsorcjów oraz około 1500 spółdzielni socjalnych, może bowiem podzielić się cenną wiedzą o tym, jak istotne dla powodzenia każdej spółdzielni socjalnej jest zrzeszanie się, jak można się zrzeszać oraz jakie są z tego korzyści. Ponadto, na drodze współpracy z CGM, Stowarzyszenie zamierza poznać włoski model wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rolę spółdzielni socjalnych w resocjalizacji więźniów oraz osób uzależnionych od narkotyków. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już postawione.Zespół SNRSS odwiedził organizację Cascina Biblioteca w Mediolanie, w ramach której działają różne przedsiębiorstwa społeczne świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych, jak chociażby spółdzielnia socjalna Viridalia, w której osoby niepełnosprawne intelektualnie pracują przy pielęgnacji zieleni. Wizyta w Cascina Biblioteca była również okazją do spotkania z przedstawicielami Konsorcjum SiR, które skupia spółdzielnie socjalne działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a także zapoznania się z działalnością Spółdzielni Socjalnej il Fontanile. Il Fontanile oferuje różnego rodzaju usługi dla osób niepełnosprawnych, jedną z takich usług jest prowadzenie mieszkań, w których osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą żyć niezależnie od swoich rodzin. Była również okazja do zapoznania się z działalnością Fundacji Rodziców i projektem „Co po nas?”, w ramach którego rodzice tworzą plany zapewnienia przyszłości ich niepełnosprawnym dzieciom.

Po tych bogatych w wrażenia wizytach studyjnych w mediolańskich spółdzielniach socjalnych, zespół SNRSS udał się w okolice Werony. Tam nie tylko poznał ideę turystyki społecznej, ale i nocował w hotelu Gran Can w Pedemonte, który prowadzony jest przez Spółdzielnie Socjalną Azalea. Azalea świadczy usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i jest wyspecjalizowana w usługach dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Hotel Gran Can dobrze wpisuje się w jej działalność, gdyż oprócz typowej działalności hotelowej gości również tak zwanych „stałych rezydentów”, należą do nich osoby niepełnosprawne intelektualnie, które zamiast w tradycyjnych domach opieki mieszkają właśnie w tym hotelu. W Gran Can mają zapewnioną nie tylko pełną opiekę, ale i stały kontakt z różnymi osobami z wielu stron świata, co zapewnia im owocną integrację społeczną. Ponadto osoby niepełnosprawne są zaangażowane w pracę w hotelowej restauracji, dzięki czemu zdobywają nowe umiejętności.


 

Kolejnym ważnym punktem w planie włoskiej wyprawy była wizyta w spółdzielni socjalnej Cidielle, zatrudniającej osoby niepełnosprawne do prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz w fabryce przy składaniu części do maszyn.
Zespół SNRSS spotkał się również z włoskim pracownikiem socjalnym od spraw uzależnionych z Centrum Prewencji i Rehabilitacji (Centro di Prevenzione e Reinserimento), co było okazją do rozmowy na temat regionalnej polityki społecznej wobec osób uzależnionych.

Podczas tej trzydniowej wizyty w północnych Włoszech zespół Stowarzyszenia miał okazję zadać wiele pytań o włoski system ekonomii społecznej oraz zebrać wiele cennej wiedzy, którą z pewnością wykorzysta na gruncie Polskim. 

Galeria zdjęć