Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport NIK o usługach opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania
2018-08-13

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków – to jeden z najważniejszych wniosków Raportu NIK o usługach opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

2016 r. opieką domową w skali kraju objęto nieco ponad 1 proc. populacji powyżej 60. roku życia. W 23 skontrolowanych przez NIK gminach z usług tych korzystało średnio  jedynie 1,5 proc. osób z tej grupy wiekowej. Tymczasem, jak wynika z Raportu NIK, liczba osób potrzebujących opieki systematycznie rośnie.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, począwszy od tego, że samorządy nie mają rozeznania na temat potrzeb osób starszych, trudno im nawet wskazać liczbę seniorów, którzy mogliby usług opiekuńczych potrzebować. O możliwości skorzystania z takiego wsparcia nie wiedzą także sami seniorzy, rzadko bowiem informowani są o niej przy użyciu dostępnych dla nich kanałów komunikacyjnych (np. ogłoszenia duszpasterskie w kościele). Niezdefiniowane są również standardy takiej opieki, przez ani opiekun ani podopieczny nie wiedzą, jakie są ich prawa i obowiązki.
Liczba osób starszych, potrzebujących pomocy w codziennej egzystencji bardzo szybko wzrasta. Równie szybko powinniśmy szukać rozwiązań. Z pewnością jest to również wyzwanie dla spółdzielni socjalnych świadczących usługi opiekuńcze na rzecz gminy.

Pełny raport NIK do pobrania tutaj.
Źródło: www.nik.gov.pl