Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018
2018-08-28
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne, których założycielami są osoby fizyczne oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r. 
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. 

Kategorie konkursowe

W ramach pierwszej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w dwóch kategoriach:

a)      Kategoria I. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych;

b)      Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.

W Konkursie startować mogą wyłącznie podmioty, posiadające osobowość prawną, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i zamknęły jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, podmioty startujące w Kategorii II nie mogą zalegać ze spłatą zobowiązania, przy pomocy którego zrealizowały przedsięwzięcie.

Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach w edycji 2018 przewidziano następujące nagrody:

a)      za zajęcie 1 - 3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł

b)      za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać:

  • w formie plików edytowalnych oraz skanów na adres poczty elektronicznej znakijakosci2018@mrpips.gov.pl z podaniem nazwy aplikującego podmiotu w tytule e-maila
  • w formie papierowych, podpisanych dokumentów na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”

Decyduje data stempla pocztowego.

Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 jest realizowany w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło informacji: portal Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS 
Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz informacje szczegółowe znajdują się na stronie organizatora.