Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spotkanie sieciujące 30 sierpnia 2018 - relacja
2018-08-31
Międzysektorowe Spotkanie Sieciujące już za nami! Było to pierwsze tego typu wydarzenie w subregionie konińskim organizowane w obszarze ekonomii społecznej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją.
Spotkanie sieciujące odbyło się 30 sierpnia 2018 roku w Licheniu/ k. Konina. Wśród uczestników znajdowali się reprezentanci trzech sektorów – przedstawiciele administracji, małych i średnich firm a także przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.
Temat przewodni spotkania „Przedsiębiorczość i rozwój lokalny” pozwolił na dyskusję wokół zagadnienia – jak wyobrażamy sobie współpracę interesariuszy lokalnego rynku.
 
Warsztaty
 
Podczas wydarzenia odbyły się trzy warsztaty tematyczne:
Pierwszy prowadzony przez Jarosława Wypyszyńskiego, specjalistę w zakresie animacji partnerstw lokalnych WOES: Fundacja korporacyjna w małych, średnich czy dużych przedsiębiorstwach – dla kogo jest to rozwiązanie? Jakie są jego korzyści?
Drugi warsztat poświęcony zagadnieniom formalno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych poprowadził Zbigniew Prałat – Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego WOES. Przedsiębiorstwo społeczne szansą na rozwój. O  Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz projekcie Ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
Warsztat: Rola samorządów w budowaniu dobrobytu lokalnego poprowadził dla uczestników Przemysław Piechocki, Prezes SNRSS.
 
Kawiarenka – dyskusja!
 
Drugą część spotkania stanowiła dyskusja moderowana w formie „kawiarenki”. W kilkuosobowych zespołach uczestnicy omawiali z moderatorem zagadnienie. Następnie grupa zmieniała stolik by móc omawiać kolejny aspekt.
W ramach kawiarenki, przygotowaliśmy 5 moderowanych stolików:
Stolik nr 1:  Przedsiębiorcy i przedsiębiorczy społeczni a współpraca z JST. Moderatorka: Magdalena Urbańska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Przy tym stoliku grupy miały okazję porozmawiać na temat m.in. budowy partnerstw publiczno-prywatnych, realizacji usług użyteczności publicznej;
Stolik nr 2: Przedsiębiorczy i przedsiębiorcy społeczni. Możliwości współpracy. Moderatorka: Emilia Wasielewska, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Wśród poruszanych tematów znajdowały się takie jak: przedsiębiorstwo i przedsiębiorstwo społeczne – konkurencja czy współpraca? Outsourcing społecznie odpowiedzialny, partnerstwa prywatno-społeczne, promocja działalności PES/PS a współpraca z biznesem.
Stolik nr 3:  Finansowanie ekonomii społecznej moderował Jarosław Wypyszyński. Uczestnicy rozmawiali przy nim o bezzwrotnych dotacjach na tworzenie nowych miejsc pracy, funduszach pożyczkowych, grantach i projektach.
Stolik nr 4:  Przedsiębiorcy i przedsiębiorcy społeczni a podmioty reintegracyjne. Możliwości współpracy. Moderatorka: Zofia Rutkowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. O podmiotach reintegracyjnych i związanych z nimi zagadnieniami jak, np. przedsiębiorstwa społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; dobre praktyki – partnerstwa prywatno-publiczne.
Stolik nr 5: Jak budować relacje ze społecznością lokalną? Razem z uczestnikami na to pytanie szukał odpowiedzi moderator Tadeusz Mirski (Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych).
Przedstawienie wyników spotkania sieciującego „Przedsiębiorczość i rozwój lokalny”, zorganizowanego w dniu 30. sierpnia 2018 r zostanie zaprezentowane podczas Regionalnej Konferencji Ekonomii Społecznej (w ramach projektu „Europejskie regiony ekonomii społecznej 2018”), która odbędzie się w Poznaniu, 10 września 2018 r.
Wnioski z tych dwóch wydarzeń zostaną zaprezentowane również podczas Globalnego Forum Ekonomii Społecznej w Bilbao (1-3 października 2018 r.) oraz podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli (8-11 października 2018 r.).
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział!