Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport w zakresie edukacji w obszarze ekonomii społecznej "Ala zna spóldzielnię?"
2018-09-11
Ekonomia Społeczna funkcjonuje w oparciu o system wartości i funkcjonowania w społeczeństwie, pozwala zrozumieć nie tylko „co?” i „jak?”, ale też „dlaczego”. Jest praktyczna, edukuje w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania zasobami. Czy ma swoje miejsce w edukacji formalnej i nieformalnej?  Polecamy Raport"Ala zna spóldzielnię?", który pomoże w odpowiedzi na to pytanie. 
"Kompetencje, która rozwija ekonomia społeczna to m.in.: kompetencje miękkie: umiejętność pracy w zespole, samopoznanie, inteligencja emocjonalna, umiejętność skutecznego komunikowania się, kreatywność; kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rynek pracy, różne role na rynku pracy, różne możliwości zatrudnienia oraz kompetencje społeczne: odpowiedzialność, zdolność empatii, motywacja prospołeczna." Raport "Ala zna spółdzielnię?"


***

W ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został opracowany Raport z analizy desk research w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej 
w obszarze ekonomii społecznej w szkołach podstawowych.
Raport desk research został przygotowany na potrzeby stworzenia kompleksowego programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów i uczennic II etapu edukacyjnego (klasy IV – VIII szkoły podstawowej). Na kolejnych etapach opracowana zostanie koncepcja programu nauczania, który następnie zostanie przetestowany podczas grupy fokusowej oraz spotkań konsultacyjnych.

Raport został przygotowany przez zespół badawczy Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.


W raporcie poruszono kwestie dotyczące tego:

  • Jak wygląda edukacja (formalna i nieformalna) w obszarze ekonomii społecznej w szkołach podstawowych?
  • Jakie miejsce zajmuje ekonomia społeczna w systemie edukacji formalnej po reformie z 2017 roku?
  • W jakich obszarach edukacji formalnej w szkołach podstawowych można zaimplementować wiedzę z zakresu ekonomii społecznej?
  • Jakie działania z zakresu edukacji nieformalnej rekomendowane są przez dokumenty strategiczne i plany działania dla rozwoju ekonomii społecznej?
  • Jakie działania z zakresu nieformalnej edukacji z ekonomii społecznej są realizowane w szkołach podstawowych/gimnazjalnych?

Źródło informacji: portal wielkopolskaes


Pliki do pobrania