Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Październik/listopad - czas spółdzielczych spotkań!
2018-10-08
II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, XI Ogolnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej i Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych - trzy wydarzenia na cztery najbliższe tygodnie. Podpowiadamy co, gdzie i kiedy. Zobacz więcej. 
  • 15 października 2018 roku - XI OSES
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w tym roku odbywają się w Krakowie. 

Miejsce wydarzenia: Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków

Hasło przewodnie OSES: Nowe trendy w Ekonomii Społecznej. 

W programie m.in. 

Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej – w kierunku ekonomii wartości, Pan Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rewolucja cyfrowa. Jak robotyzacja zmieni ludzką pracę? Pan Michał  Boni, europoseł
Trendy i wyzwania dla spółdzielni pracy i spółdzielni socjalnych w Europie, Pani Diana Dovgan, Sekretarz Generalna CECOP-CICOPA Europe
Praktyczne spojrzenie na innowacje społeczne, Pani Aleksandra Dmitruk, Wicedyrektorka Departamentu EFS w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju


Organizatorem wydarzenia jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES)
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Więcej informacji na stronie organizatora


  • 24-25 października 2018 roku - II OFESiS

II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

Miejsce wydarzenia: Uniwersytet Warszawski, Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny)

Wydarzenie daje możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

W programie m.in.

Ekonomia solidarności społecznej: Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego  Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej - przedstawiciel/ka BGK

OPEN SPACE – Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być?


Wydarzenie jest realizowane w parterstwie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

Rejestracja trwa do 11 października. 

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora. 

  • 8-9 listopada 2018 roku - OFSS

Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych w tym roku to wydarzenie jubileuszowe - 10 lat OZRSS. 


Miejsce wydarzenia: Hotel FORT Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312 Warszawa

W programie m.in.

Wprowadzenie. Spółdzielnie socjalne – stan obecny i ich/nasza przyszłość.
Wręczenie nagród Przyjaciel Spółdzielczości
W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta, poprzez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego projektów systemowych)
Konsorcja spółdzielcze – jak wykorzystać możliwości ustawowe i rynkowe
Możliwości wykorzystania wsparcia OWES przez spółdzielnie socjalne – Debata z udziałem przedstawicieli spółdzielni

Organizator wydarzenia: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)

Więcej informacji na stronie organizatora