Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport GUS: Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu
2018-12-12

Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat efektów działalności wybranych typów spółdzielni ze względu na prowadzenie działalności sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu, w tym spółdzielni socjalnych. Jak wypadamy?

Rok 2018 otworzył Raport GUS na temat liczebności polskich spółdzielni socjalnych, zamyka kolejny Raport GUS, który jest rozszerzeniem i uzupełnieniem pierwszego raportu. Jego celem była analiza uwarunkowań rozwoju oraz efektów działalności wybranych typów spółdzielni uprawionych do korzystania ze wsparcia publicznego ze względu na prowadzenie działalności sprzyjającej włączeniu społecznemu i zawodowemu.


Raport zawiera analizę sytuacji spółdzielni (w tym  spółdzielni socjalnych) z uwzględnieniem rozlicznych aspektów: usieciowienia, zatrudnienia w spółdzielniach, zatrudnienia subsydiowanego i inwestycji w kapitał ludzki czy stylu zarządzania spółdzielnią  i struktury członkostwa. Raport jest kopalnią informacji dla wszystkich tych, którzy lubią cyfry i szczegółowe dane: w jakich branżach działają spółdzielnie socjalne? Jaka jest struktura zatrudnienia i członkostwa? Ile procent wydają na doszkalanie pracowników?

Najważniejsze wydaje się co innego. Spółdzielnie są mianowicie skuteczne w realizacji swojego najważniejszego celu – zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – we wszystkich typach spółdzielni pracę znalazło blisko 12 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  (11,9 tys.). Warto podkreślić również, że zgodnie z raportem 94,0% spółdzielni zatrudniało pracowników na podstawie stosunku pracy. Spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły pracę w spółdzielni w 2017 r. Co więcej,  65,0% byłych pracowników spółdzielni zadeklarowało, że znalazło prace poza spółdzielnią. Trudno o bardziej namacalny dowód na to, że spółdzielnie socjalne dobrze wypełniają swoje ustawowe zadanie. Warto je wspierać.

Pozytywna jest też na pewno konkluzja zespołu badawczego,  w której znajduje się rekomendacja znacząca rekomendacja:  „warto też większą uwagę poświęcić specyfice spółdzielni socjalnych, jako podmiotów objętych odrębną ustawą, a ponadto będących jedyną grupą spośród omawianych trzech typów, w której w ostatnich latach powstaje dużo nowych jednostek. Eksperci zwracają uwagę na potrzebę dostarczenia danych m.in. na temat przeżywalności nowopowstałych spółdzielni socjalnych, a także zakresu korzystania przez nie ze wsparcia publicznego (…) praca badawcza porusza nową problematykę, która wcześniej nie była przedmiotem badań prowadzonych przez statystykę publiczną.” Dobrze wiemy, jak bardzo potrzebne są takie informacje.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

Źródło: www.stat.gov.pl