Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Debata - Projekt Społecznie przede wszystkim!
2019-02-12
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w debacie, której celem będzie przedstawienie wyników realizacji projektu Społecznie przede wszystkim i wypracowanych w nim rozwiązań.
Wydarzenie odbędzie się 26 lutego 2019 roku. 
Szanowni Państwo,
w imieniu naszego Stowarzyszenia oraz Partnerów Projektu Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego zapraszamy Państwa do udziału w debacie, której celem będzie przedstawienie wyników realizacji projektu i wypracowanych w nim rozwiązań.

W ramach projektu przetestowane i wdrożone zostało nowe rozwiązanie, którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej nie tylko jako dostarczycielami usług publicznych, ale partnerami na wszystkich etapach ich realizacji, nie wyłączając etapu diagnozy. 
 
Tematem debaty będą efekty wdrożenia rozwiązania, przedstawiona zostanie diagnoza, analiza i wybór najbardziej trafnych rozwiązań prawnych i praktycznych wypracowanych w ramach projektu, zgodnych m.in. z Dyrektywą UE z 2014 roku dotyczącą zamówień publicznych. Zwrócimy także uwagę na ogłoszony w ostatnim czasie projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych i zawarte w nim zapisy dotyczące aspektów społecznych. W debacie wezmą udział eksperci PZP, przedstawiciele JST, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawiciele partnerów projektu. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego br., o godz. 11.00 w sali nr 400A w siedzibie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Żurawiej 4a.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 20 lutego br. drogą elektroniczną na adres: anna.moskwa@mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania