Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Buying for Social Impact - 14 marca 2019 roku w Warszawie
2019-02-28
Już 14 marca w Warszawie odbędzie się konferencja Wpływ społeczny zamówień publicznych realizowana w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz wzmocnienia wiedzy w zakresie korzystania z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. 
 
Cel wydarzenia

Celem konferencji jest promocja i upowszechnianie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych opartych na przepisach dyrektywy 2014/24/UE. Wydarzenie jest częścią szerszej inicjatywy prowadzonej w ramach projektu Buying for Social Impact na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamóweiń publicznych. 
Zamówienia publiczne mogą odgrywać kluczową rolę w realizacji celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, zgodnie z definicją zawartą w strategii "Europa 2020". W tej perspektywie, dyrektywa 2014/24 / UE ma na celu modernizację zamówień publicznych poprzez wprowadzenie, między innymi, nowych możliwości uwzględnienia kwestii społecznych, takich jak: stosowanie klauzul zastrzeżonych czy uwzględnianie aspektów społecznych w kryteriach ocen.

W celu promowania korzystania z aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) podjęła inicjatywę wzmocnienia wiedzy w 15 krajach UE. Realizacja tych działań została powierzona pięciu europejskim organizacjom aktywnie działającym na rzecz promocji  rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej.
 
Ich pierwszym etapem była analiza wdrażania dyrektywy do polskiego prawodawstwa i przepisów odnoszących sektora ekonomii społecznej.
Przedstawiciele BSI przy współpracy z Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i przy wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych w ramach seminarium dedykowanego przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicielom sektora ekonomii społecznej, przedstawią rezultaty tych działań.
Przedstawione wnioski są oparte na licznych wymianach, kontaktach, szkoleniach i eksperymentach prowadzonych z władzami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi w Polsce, a także strukturami ekonomii społecznej.

Miejsce wydarzenia: 

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, sala kinowa w budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
Więcej informacji o działaniu Buying for Social Impact: na stronie partnera BSI
Informacaja o eventach w ramach BSI


Informacje o wydarzeniu oraz relacja będą dostępne na naszych profilach na portalach społecznościowych: 


    Program  - PDF