Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe - realizacja diagnozy potrzeb - badanie
2019-03-19
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do składania ofert na realizację diagnozy potrzeb odbiorców usług społecznych użyteczności publicznej. Wyniki badań posłużą do opracowania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących pakiety kluczowych usług. Modele zostaną przetestowane w 25 społecznościach lokalnych i upowszechnione w całej Polsce.
Przedmiotem zamówienia jest realizowana metodami jakościowymi analiza specyfiki zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz asystenckie dedykowane osobom niesamodzielnym, usługi związane z opieką nad dziećmi i wychowaniem przedszkolnym realizowane w społeczności lokalnej oraz usługi w zakresie rozwoju lokalnego wraz z wnioskami i rekomendacjami dla przyszłych modelowych przedsiębiorstw społecznych dostarczających ww. pakiety usług.

Oferty można składać w biurze Stowarzyszenia do dnia 22 marca 2019 roku. 


Więcej szczegółów bezpośrednio w zapytaniu ofertowym (baza konkurencyjności)