Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: Wpływ społeczny zamówień publicznych BSI - relacja
2019-03-19
14 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja Wpływ społeczny zamówień publicznych realizowana w ramach europejskiej inicjatywy Buying for Social Impact

Konferencję rozpoczęliśmy od "Okrągłego stołu instytucji publicznych." Wspólnie z zaproszonymi prelegentami, przedstawicielami organizacji i instytucji zastanawialiśmy się nad rolą społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Dlaczego społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne są ważne i jaka jest ich wizja na poziomie krajowym i regionalnym?

W panelu wzięli udział:

Przemysław Grosfeld, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Kamil Bobek, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tomasz Konieczny Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Magdalena Olejarz, Urząd Zamówień Publicznych

Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piła

Przemysław Piechocki, Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES)/Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Kolejnym punktem Konferencji było przedstawienie inicjatywy "Buying for Social Impact". Wprowadzenie do metodologii wydarzenia zaprezentowali: 
Dorotea Daniele, Przedstawicielka BSI (DIESIS) oraz Peter Wolkowinski, OMGGS, Expert URBACT & UIA


Przedstawiliśmy uczestnikom (multimedialne) wystąpienie: Wartość dodana, szeroki kontekst i znaczenie dyrektywy 2014/24/UE, Marca Tarabelli - Posła do Parlamentu Europejskiego.
Estelle Bacconnier - reprezentująca Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej zaprezentowała Społecznie odpowiedzialne zaówienia publiczne dla wspólnej Europy.


Dobrą praktykę z Francji zaprezentował uczestnikom wydarzenia Jean-Louis Doppler, Dyrektor Francuskiej organizacji Relais Chantiers. 


Zamówienia społecznie odpowiedzialne z punktu widzenia instytucji (w ujęciu polityki krajowej) w Polsce przedstawiła Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urzędu Zamówień Publicznych. Andrzej Radniecki, reprezentujący Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował rolę sektora ekonomii społecznej w Polsce w kontekście upowszechniania i realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 


Praktyczne (prawne) aspekty udzielania skutecznych społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przedstawił Marek Gruchalski, radca prawny, specjalista SNRSS. Poznaliśmy również stanowisko praktykujących realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień podmiotów ekonomii społecznej. Andżelika Łoś - kierownik GOPS w Kramsku przedstawiła aspekty dotyczące zamówienia zastrzeżonego (art.138p PZP) w ramach współpracy z Spółdzielnią Socjalną Razem do Sukcesu z Kramska. Zamówienia Publiczne na usługi utrzymania czystości i porządku w gminie w swojej prezentacji przedstawicii - Grzegorz Mayuszak - Wójt Gminy Rzgów oraz Iwona Maciejewska - Prezeska Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów.


Podczas wydarzenia odbyła się również część warsztatowa. Warsztaty: Jak uzyskać bardziej odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce - analiza sytuacji problemowej i zaproponowanie konkretnych rozwiązań zakładających uwzględnienie aspektów społecznych i/lub oczekiwania dotyczące wsparcia na poziomie krajowym. 

 

Wydarzenie było realizowane w celu promowania korzystania z aspektów społecznych w procedurach zamówień publicznych Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) podjęła inicjatywę wzmocnienia wiedzy w 15 krajach UE. Realizacja tych działań została powierzona pięciu europejskim organizacjom aktywnie działającym na rzecz promocji  rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej.

Więcej informacji o inicjatywie BSI: tutaj