Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych!
2019-04-01
Od 15 do 30 kwietnia 2019 roku potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). WOES oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Co należy zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji?

  • Skontaktuj się z WOES
Telefonicznie:  63 245 58 29
Osobiście:  w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26, w godz. 8.00 -16.00. Nasz zespół umówi Cię spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES.
 
  • Spotkaj się z doradcą kluczowym lub animatorem WOES
Animator/ doradca kluczowy WOES odpowie na twoje pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Jeśli się zdecydujesz się z niego skorzystać, zostaniesz włączony/włączona do projektu oraz ustalicie  Indywidualną ścieżkę wsparcia. Przypominamy, że oferta WOES jest nieodpłatna.
 
  • Skorzystaj z usług animacyjnych i doradztwa dla grupy inicjatywnej
Nasi animatorzy i doradcy pomocą ci zbudować grupę i opracować podstawowe założenia i cele waszego przedsiębiorstwa społecznego.
 
  • Złóż formularz rekrutacyjny do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego
Formularze rekrutacyjne składać można od 15 do 30 kwietnia. Pamiętaj o wymaganych załącznikach, w tym opisie planowanego przedsięwzięcia.


Złożyłeś wniosek. Co dalej?


  • Ocena formalna formularza rekrutacyjnego
Specjaliści WOES sprawdzą czy formularz został złożony zgodnie z wymogami formalnymi – czy wypełnione zostały wszystkie pola, czy nie brakuje podpisów i wymaganych załączników, itp.
  • Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego przez dwóch niezależnych ekspertów
Wniosek zostanie sprawdzony przez dwóch niezależnych ekspertów. Żeby uzyskać pozytywną ocenę,  należy zdobyć min. 60 na 100 punktów od każdego z oceniających.
  • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną
Spotkanie będzie dotyczyło planowanej działalności przedsiębiorstwa społecznego. Żeby uzyskać pozytywną ocenę należy uzyskać min. 60 na 100 punktów.
Szczegółowe kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym tutaj 
  • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej
O decyzji zostaniesz poinformowany drogą pisemną.
Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj


Jakie formy wsparcia oferujemy?

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński
jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS
tel. 63 245 58 29
Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS
Tel. 63 245 58 29

Dział doradztwa
Dawid Zbawicki – doradca kluczowy
 
 
Skontaktuj się z nami:
 
Konin 
3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: woes@spoldzielnie.org
Poznań
Górecka 115/1 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.orgZałączniki: