Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zaproszenie do udziału w warsztatach dla podmiotów ekonomii społecznej
2019-04-09
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne zaprasza do udziału w warsztatach dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, których celem będzie m.in. dyskusja nad Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i systemem wsparcia ekonomii społecznej z perspektywy klienta OWES.        
Warsztat realizowany będzie w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Terminy warsztatów:
  • 16 kwietnia 2019 r., w godzinach 10:00-16:00 w Best Western Plus Hotel Ferdynand ul. Grottgera 28 w Rzeszowie,
  • 7 maja 2019 r., w godzinach 10:00-16:00 w Hotel Poznań Włoski ul. Dolna Wilda 8, 61-552 w Poznaniu.
  •  
Rejestracja na Warsztaty odbędzie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. WAŻNE! Na każdy warsztaty obowiązuję oddzielny formularz rejestracyjny. Rejestracji można dokonać do dnia 11 kwietnia 2019 r,  


Organizatorzy przewidują możliwość zwrotu kosztów podróży w wysokości do 300 zł na osobę (dotyczy osób spoza Rzeszowa i Poznania).
Każdy warsztat przewidziany jest na 20 osób, w związku z tym organizatorzy proszą, aby przedsiębiorstwo reprezentowane było przez jednego przedstawiciela.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje Konsorcjum w składzie: Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej z Pracownią Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk.

Osoby do kontaktu:

1.        Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej - Marta Paruch, tel. 530-630-231, marta.paruch@lfwb.eu

2.        Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej - Łukasz Niedźwiedzki, tel, 0-22 461-61-28, lukasz.niedzwiedzki@mrpips.gov.pl        


Źródło informacji: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej