Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Edukacja z obszaru przedsiębiorczości społecznej. To się opłaca!
2019-04-11

Trwają prace na programem edukacyjnym z zakresu przedsiębiorczości społecznej dedykowanym uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych. 

Skąd ten pomysł?

Program jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie. Ekonomia społeczna to dziedzina wiedzy i gospodarki słabo rozpoznana w społeczeństwie – nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród dorosłych - mówi Anna Dranikowska, koordynatorka prac zespołu ze strony Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - wyszliśmy z założenia, że im wcześniej zaczniemy pracę z uczniami i uczennicami, tym lepsze rezultaty osiągniem

Same działania w obszarze edukacji nie są w sektorze ekonomii społecznej niczym nowym – prowadzą je zarówno Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, jak i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Działania te mają jednak - z konieczności - charakter fragmentaryczny i tymczasowy. Edukacja w szkołach nie jest priorytetem w działalności OWES – tłumaczy kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, Jarosław Wypyszyński - nie można zapominać, że głównym celem naszej działalności jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozwiązaniem może być zacieśnienie współpracy między dwoma sektorami  - sektorem oświaty oraz sektorem ekonomii społecznej oraz szerzej – organizacji pozarządowych. Program będzie skonstruowany w taki sposób, żeby umożliwić jego wykorzystanie zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej. Możliwościom szerokiego wykorzystania programu sprzyja fakt, że  ekonomia społeczna to niezwykle szerokie pojęcie – wartości, które ze sobą niesie: wrażliwość  na potrzeby innych, odpowiedzialność, czy solidarność są niezwykle istotne również w innych sferach życia, podobnie jak kompetencje: przedsiębiorczość, komunikacja czy umiejętność współpracy. Mamy nadzieję, ze zaproponowany program będzie z jednej strony wartościowym uzupełnieniem istniejących programów nauczania, a z drugiej pozwoli młodym ludziom zdobyć wiedzę z zakresu  podstawowych zagadnień z obszaru przedsiębiorczości społecznej – mówi Anna Dranikowska.

Co w programie?

Program składa się z trzech części. W części pierwszej – teoretycznej - zawarte zostały informacje z zakresu celów i treści kształcenia oraz korelacji z podstawą programową. Cześć tę uzupełniają zalecenia o tym, jak korzystać z programu i przestawienie metod dydaktycznych. Część druga i trzecia to materiały praktyczne, w tym 18 scenariuszy lekcyjnych o różnym stopniu trudności. Moduły odpowiadają poruszanym treściom programowym – od budowania wrażliwości społecznej po praktyczny wymiar przedsiębiorczości. Uzupełnieniem scenariuszy jest część trzecia, która zawiera materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzania zajęć.

Anna Dranikowska: Naszym celem jest stworzenie materiałów na tyle różnorodnych, żeby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie. W podstawie programowej nie ma przedmiotu pod nazwą przedsiębiorczość społeczna. Jesteśmy jednak przekonani, że zagadnienia które poruszamy i które związane są z ekonomią społeczną z powodzeniem mogą zostać zastosowane podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii,  religii czy etyki.

Program i jego poszczególne elementy znajdują się obecnie w fazie konsultacji z przedstawicielami grup docelowych: nauczycieli, pracowników oświaty, doradców zawodowych, edukatorów nieformalnych i innych osób pracujących z młodzieżą. Warto podkreślić, że ci ostatni również będą recenzentem opracowanych materiałów. Następnym krokiem będzie przedstawienie produktów Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Dranikowska

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

anna@spoldzielnie.org

 

Program jest przygotowywany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizacji projektu „„System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."