Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ekonomia społeczna odrębnym celem w nowym programie EFS+ Podpisz apel!
2019-04-11

Trwają prace nad aktami prawnymi regulującymi unijną politykę spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027. W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja proponuje wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii za pomocą odnowionego Europejskiego Funduszu Społecznego – „Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (EFS+). Projekt Rozporządzenia jest właśnie procedowany w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej.

Niestety, ekonomia społeczna znalazła się w jednym tylko celu szczegółowym EFS+, odnoszącym się do poprawy dostępu do zatrudnienia, tzn. w art. 4 (i) projektu rozporządzenia. Stoimy na stanowisku, że nie oddaje to pełnej roli, jaką ekonomia społeczna ogrywa w Unii Europejskiej.
Działania ekonomii społecznej obejmują bowiem także realizację dobrej jakości, powszechnie dostępnych i przystępnych cenowo usług świadczonych w interesie ogólnym, zwalczanie ubóstwa, wspieranie aktywnego włączenia społecznego, czy też rozwoju lokalnego. Gospodarka społeczna charakteryzuje sią zatem wielowymiarowością i oddziaływaniem znacznie szerszym niż tylko na rynek pracy.

READ THE OPEN LETTER IN ENGLISH

W związku z powyższym apelujemy o to, żeby ekonomia społeczna ujęta została jako odrębny cel w nowym programie EFS+.

Dlaczego to ważne?

Brak celu szczegółowego dotyczącego gospodarki społecznej może rodzić szereg wyzwań, przed którymi staną przedsiębiorstwa społeczne oraz instytucje je wspierające w nowym okresie programowania i w konsekwencji spowodować zahamowanie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Gospodarka społeczna przyczynia się do realizacji kluczowych celów UE, w tym do osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, wysokiej jakości zatrudnienia, spójności społecznej, innowacji społecznych, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ochrony środowiska. Dlatego też, mając na uwadze powyższe, apelujemy do członków Parlamentu Europejskiego oraz do rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej o wprowadzenie do Rozporządzenia EFS+ dodatkowego, wyodrębnionego celu wspierania gospodarki społecznej.

PODPISZ PETYCJĘ


W załączniku znajdziecie list otwarty prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Cezarego Miżejewskiego, w czterech wersjach językowych. 
Pliki do pobrania