Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. reintegracji (Konin)
2019-04-15
Jeśli jesteś osobą szukającą pełnej wyzwań pracy, dzięki której będziesz mógł/mogła wspierać ludzi w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. To mamy dla Ciebie ofertę idealną! 
Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych już od ponad 15 lat skutecznie realizuje swoją misję, prowadząc działania o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Wspieramy przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą stabilne miejsca zatrudnienia dla osób doświadczających trudności na rynku pracy i realizują w swoich społecznościach kluczowe usługi społeczne. Zatrudniamy zespół specjalistek/ów z różnych dziedzin, którzy wykorzystując swoje pasje, wiedzę oraz umiejętności, pracują z setkami społeczności i środowisk na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy energicznej osoby, która zasili zespół Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie. Specjalist(k)a ds. reintegracji będzie odpowiadać za współpracę z zespołami pracowników przedsiębiorstw społecznych, opracowywanie i wdrażanie zindywidualizowanych ścieżek wsparcia dla osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej oraz koordynację działań na rzecz podmiotów zajmujących się reintegracją społeczną i zawodową na terenie subregionu konińskiego.

Co możesz u nas robić?

Zakres zadań na stanowisku specjalisty/ki ds. reintegracji:
 • wspieranie klientów Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (WOES) w obszarze aktywnej integracji społecznej i zawodowej

 • diagnozowanie potrzeb pracowników i przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych, dobór instrumentów wsparcia, projektowanie, realizacja oraz ewaluacja zindywidualizowanych ścieżek wsparcia

 • wspieranie przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu warunków do skutecznej reintegracji, pomoc we wdrażaniu standardów i dobrych praktyk w tym zakresie

 • koordynacja procesu rozwiązywania problemów z obszaru reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych, współpraca ze specjalist(k)ami WOES oraz instytucjami zewnętrznymi

 • diagnozowanie potrzeb podmiotów reintegracyjnych z subregionu konińskiego, koordynowanie wsparcia realizowanego na ich rzecz, bieżąca współpraca i wymiana informacji przy realizacji procesu aktywizacji społecznej i zawodowej klientów podmiotów reintegracyjnych

 • gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących reintegracji społecznej i zawodowej na terenie subregionu konińskiego

 • uczestniczenie w pracach grupy ds. reintegracji przy wielkopolskim Komitecie ds. Ekonomii Społecznej

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi.

Jakie są nasze oczekiwania?
 • motywacja i otwartość na nowe wyzwania

 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, współpracy w zespole

 • odpowiedzialność oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 • dyspozycyjność w wymiarze min. 20 godzin tygodniowo (min. pół etatu, do uzgodnienia)

 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze reintegracji społecznej i/lub zawodowej na stanowisku wymagającym bezpośredniej pracy z klientem

 • prawo jazdy kat. B, własny samochód, gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie powiatów: miasto Konin, powiat koniński, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki i wrzesiński

 • wiedza na temat założeń, idei i celów ekonomii społecznej

 • znajomość podstaw i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz jego jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy

 • znajomość regulacji prawnych oraz praktyki funkcjonowania systemu wsparcia w zakresie: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wsparcia imigrantów na polskim rynku pracy, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wychodzenia z bezdomności, wsparcia postpenitencjarnego, prawa pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych

 • mile widziane wykształcenie wyższe w obszarze pracy socjalnej, socjologii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub profilaktyki społecznej

Co zapewniamy w zamian?
 • umowę o pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • wsparcie zespołu WOES w przygotowaniu do realizacji zadań na stanowisku specjalisty/ki ds. reintegracji

 • dostęp do szkoleń, kursów i innych form edukacyjnych zapewniających rozwój kompetencji zawodowych

 • możliwość uczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych o międzynarodowym zasięgu

 • pracę w dynamicznym, kreatywnym, interdyscyplinarnym zespole

 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw

 • atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

Na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym przesłane na adres: rekrutacja@spoldzielnie.org czekamy do dnia 24 kwietnia br.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 115/1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 115/1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami/kami.