Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2019-04-30
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w III OFESiS. Wydarzenie odbędzie się 5-6 czerwca 2019 roku w Warszawie. 
5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego, Warszawa, ul. Stefana Czarnieckiego 51 

5-6 czerwca 2019 r.

 


W programie Forum m.in.

Ekonomia solidarności społecznej – otwarcie i wystąpienie wprowadzające

Wystąpienia: 
 • Elżbieta RafalskaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

Wystąpienia:
 • Fundacja Leżę i pracuję
 • Spółdzielnia Socjalna Równość
 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

Warsztaty

 • Profesjonalizacja działań przedsiębiorstw społecznych w ramach sieciowania

 • Od zatrudnienia socjalnego do przedsiębiorstwa społecznego – ścieżka reintegracji społecznej – panel dyskusyjny podsumowujący 15-lecie wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

 • Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej – spotkanie sieciujące ROPS i OWES

 • Turniej gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ i "Ekonomia Społeczna"

 • Debata oksfordzka z tezą: Każde przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem społecznym

 • Profesjonalny marketing – jak budować markę miejsca?

 • Współpraca podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych z biznesem – jak to robi się w ekonomii społecznej?Szczegółowy program wydarzenia na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 

Forum towarzyszyć będą:

 • Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”
 • Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych
 • Warsztaty – niespodzianka. Przygotowanie konkretnych produktów z PES
 • Turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“
 • Spacer śladami historii spółdzielczej
 • Punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii społecznej

 

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj

Rejestracja trwa do 22 maja br.

 

*III OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Źródło informacji: portal DES