Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spotkanie Partnerów Projektu ToTCOOP+i TECH - relacja
2019-05-24
Jako partner Projektu ToTCOOP+i TECH* w maju to właśnie my byliśmy odpowiedzialni za organizację spotkania Partnerów Projektu w Polsce. Celem spotkania było omówienie kolejnych etapów działań, w tym koncepcji materiałów szkoleniowych jak gra, filmy wideo oraz aplikacja.
Projekt ToTCOOP+i TECH jest rozszerzeniem działań podjętych w ramach Projektu ToTCOOP+i realizowanego w latach 2015-2017. Celem projektu było podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów, a przez to szans na rozwój europejskich spółdzielni działających w branży rolno-spożywczej. Opracowaliśmy treści szkoleniowe dla 10 modułów tematycznych:
 1. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego/ Application of relevant internal, external, sectoral and institutional legal provisions
 2. Pełnienie funkcji dyrektorów i menadżerów w spółdzielni/ Performance of the role of Directors and Managers
 3. Zarządzanie ryzykiem finansowym/ Financial Risk management
 4. Sprawozdawczość finansowa/ Financial reporting
 5. Planowanie strategiczne/ Strategic planning
 6. Zarządzanie marketingowe/ Marketing management
 7. Zarządzanie polityką rolną/ Management of agricultural policy
 8. Zarządzanie kwestiami finansowymi i inwestycyjnymi/ Management of financial and investment issues
 9. Strategiczne zarządzanie ryzykiem/ Strategic Risk management
 10. Komunikacja, w tym Public Relations i wykorzystanie mediów społecznościowych/ Communication including Public Relations and use of Social MediaW nowym Projekcie pracujemy nad wypracowaniem dla programów szkoleniowych multimedialnych narzędzi, które jeszcze bardziej ułatwią prowadzenie szkoleń dla spółdzielców, będzie wsparciem dla trenerów. Jednocześnie ich przyjazna forma i łatwość w obsłudze (na której bardzo nam zależy) pozwoli na zwiększenie atrakcyjności edukacji w obszarze spółdzielczości.

Wśród tych narzędzi znajdą się:
 • Multimedialne opracowanie dobrych praktyk narzędzi szkoleniowych
 • Gra szkoleniowa w wersji cyfrowej
 • Szkoleniowe filmy wideo
 • Aplikacja mobilna


Spotkanie w Poznaniu (21,22 maja 2019 roku) służyło właśnie analizie postępów prac w tworzeniu tych materiałów. Dodatkowo bardzo zależało nam na informacji od osób, którym te narzędzia są dedykowane.22 maja 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie warsztatowe Nowe technologie a rozwój spółdzielczości. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządowych.
Podczas spotkania zaprezentowana została koncepcja m.in. aplikacji mobilnej, gier edukacyjnych zaangażowanych społecznie, edukcyjnych filmów video czy infografik wspomagających proces szkoleniowy.Zaprosiliśmy również uczestników do udziału w części warsztatowej, której celem było wskazanie jakie są potrzeby i oczekiwania względem narzędzi szkoleniowych w obszarze spółdzielczości, przedsiębiorczości. Wszystko po to aby ostateczne wersje były jak najlepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Wydarzenie odbyło się w Poznaniu, w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 12.

 
Podczas spotkania Partnerów Projektu (21 maja 2019 roku) przedstawiliśmy również nową wersję gry miejskiej Spółdzielczy Poznań! Serdecznie polecamy!
Gra w angielskiej wersji językowej – Cooperative Poznań.

 
Kolejnym etapem Projektu będzie wdrożenie oraz przetestowanie narzędzi w gronie trenerów i użytkowników czyli spółdzielców.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektowej totcoopitech.eu oraz na FB, LinkedIn i Twitterze.
 
 
*Projekt ToTCOOP+i TECH a dokładnie Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era to projekt, którego celem jest wsparcie przedstawicieli spółdzielni poprzez opracowanie systemu szkoleń z wykorzystaniem nowoczensych technologii.
Więcej informacji tutaj