Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
VAT we wsparciu finansowym WOES
2019-06-26
W ramach działalności WOES, a dokładnie we wsparciu finansowym jakiego udzielamy, od marca 2019 roku pojawiły się znaczące zmiany. Aby je kompleksowo przedstawić nasz specjalista Zbigniew Prałat (Koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego) przygotował praktyczny poradnik z przykładami – Zasady udzielania i rozliczania dotacji WOES. Polecamy! 
Schemat „dotacji netto” został przyjęty w Wielkopolsce w marcu 2019 roku. 
Nowy nabór do ścieżki inkubacyjno-dotacyjnej (od 15 kwietnia do  10 maja 2019 roku) – pierwszy w kolejnym etapie działań Ośrodka (2018-2020) jest pierwszym, od którego obowiązują zmienione zasady odnośnie VAT.
 
Przepisy prawne 
 
Zmiana w rozliczaniu VAT jest wynikiem wytycznych, w tym Rozporządzenia UE, m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1303/2013, z dnia 17 grudnia 2013 r.
  • określenie wspólnych przepisów dla funduszy strukturalnych, w tym dla Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego finansowane są działania WOES. 
 
Schemat VAT przy dotacjach WOES:

Wypłata i rozliczenie dotacji wyłącznie w kwocie netto, niezależnie od statusu podatnika VAT!
Maksymalna wartość dotacji netto = 23 500,00 zł na jedno miejsce pracy
Maksymalna wartość wsparcia pomostowego netto = 1 800,00 zł na jedno miejsce pracy
 
 
Dotacja netto WOES (taki sam schemat dla podatnika VAT i nie podatnika VAT) 
 
BIZNESPLAN – w biznesplanie należy uwzględnić kwoty netto oraz brutto oraz wskazać VAT  
MAKSYMALNA KWOTA ZAKUPÓW (jedno miejsce pracy) – maj 2019 – tzw. dotacja brutto to kwota 28 905,00 zł. 
MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI FIZYCZNIE DO WYPŁATY NA KONTO PS PRZEZ OWES (jedno miejsce pracy) – tzw. dotacja netto – zawsze zależy od podatku VAT w biznesplanie i na dokumencie zakupu. Ważna jest zasada proporcji – nigdy kwota brutto zakupu nie może przekroczyć 28 905,00 zł
 
 
Wsparcie pomostowe netto
 
Maksymalna kwota wydatków brutto – (jedno miejsce pracy) – 2019 – 2 250,00 zł
Maksymalna kwota fizycznie do wypłaty na konto PS przez OWES (jedno miejsce pracy) – zależy od podatku VAT we wniosku i dokumentach – jak w „dotacjach”
 
 
 
Dotacja netto – prawidłowe wykonanie umowy!
 
  • Dotacja wypłacana i rozliczana wyłącznie w kwotach netto
 
  • Utworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji), tj. przez co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku otrzymywania wsparcia pomostowego w formie finansowej – co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu pobierania tego wsparcia finansowego
 
  • Utrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego przez co najmniej 12+ miesięcy od dnia spełnienia wszystkich warunków (kryteriów przedsiębiorstwa społecznego)
 
  • Zrealizowanie inwestycji zgodnie z biznesplanem przedsiębiorstwa społecznego oraz przepisami prawa + rozliczenie dokumentów
 
 Więcej informacji oraz przykłady na stronie woes.pl

 
Niniejszy poradnik powstał na potrzeby WOES – polecamy również materiał wideo omawiający zmiany w tym zakresie w skali całego kraju – w temacie dotacji przyznawanych przez OWES, VAT na kanale OZRSS na YT – zapis z webinarium