Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES II - 7 grudnia mija termin składania wniosków o dotację inwestycyjną
2012-12-04
Przypominamy, że zgodnie z "Harmonogramem szkoleniowo-doradczym" do 7 grudnia bieżącego roku uczestnicy/czki projektu mogą składać wnioski o dotację inwestycyjną

związana z założeniem/zatrudnieniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej. Wnioski wraz z załącznikami przygotowane zgodnie z zapisami Regulaminu projektu należy złożyć bezpośrednio w biurze projektu lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1


Regulamin raz dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku można znaleźć tutaj