Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – realizacja usługi ewaluacji zewnętrznej
2019-05-06
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej w ramach „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły znajdują się w pliku pn. zapytanie ofertowe, umieszczonym poniżej.
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej w ramach „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły znajdują się w pliku pn. zapytanie ofertowe, umieszczonym poniżej.
 
Prosimy o dokonanie wyceny do dnia 17 maja 2019 r. poprzez wypełnienie formularza wyceny stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, który należy przesłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu.
 
Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Przemysław Piechocki, e-mailem: biuro@spoldzielnie.org, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem tel. 61 887 11 66 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
 

Pliki do pobrania