Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wielkopolski Kongres Gospodarczy 2019 – relacja
2019-09-24
Przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i parlamentarzyści, spotkali się w tym tygodniu (23 września) podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. 
 
Pierwszy dzień wydarzeń miał miejsce w PWSZ w Koninie, drugi odbył się w Poznaniu. Uczestnicy mięli okazję wzięcia udziału w debatach, panelach eksperckich oraz warsztatach, w tym Ekonomia (społeczna) dla MŚP. Korzyści ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, warsztacie realizowanym przez przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Przemysława Piechockiego (Prezesa Zarządu SNRSS) oraz Jarosława Wypyszyńskiego (Eksperta ds. budowy partnerstw lokalnych WOES)

 
Edukacja dla gospodarki przyszłości, transformacja regionu, procesy migracyjne oraz ekonomia społeczna dla MŚP. Takie tematy m.in. omawiano podczas wydarzeń WKG. Kongres stanowi wymianę doświadczeń i poglądów na temat rozwoju regionu. Pierwszy Kongres odbył się w 2018 roku w Pile i w Poznaniu, drugi (tegoroczny) w Koninie i Poznaniu. 

„Spotkanie rozpoczął Wojciech Kruk, przewodniczący Rady 30. – Dwa i pół roku temu marszałek powołał Radę 30. To ciało, w którym reprezentowani są przedstawiciele 30. największych organizacji gospodarczych działających na terenie naszego województwa.
Po tym kongresie chcielibyśmy przemyślenia, wnioski, to co się będzie działo w panelach, co usłyszymy w kuluarach też przedłożyć marszałkowi, a może nawet wyżej przedstawić głos wielkopolskich przedsiębiorców. Rząd, samorząd, przedsiębiorcy i nauka mają ze sobą ścisły związek. Te piony muszą współpracować na rzecz rozwoju gospodarki. Liczę na ciekawą dyskusję i na to, że z zainteresowaniem będziemy siebie słuchać – mówił Wojciech Kruk.
 
Uczestników kongresu przywitał prezydent Konina – Piotr Korytkowski, którym mówił o konieczności zmian w podejściu do biznesu.
– Jako Konin nie jesteśmy bazą przedsiębiorczości, muszę to przyznać. Musimy działać oddolnie, zmieniać podejście do biznesu, wspierać mieszkańców chcących zakładać firmy i pomagać im działać. W Koninie mamy około 6000 osób fiycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zależy nam na nich. Działamy dwutorowo. Z jednej strony ściągamy dużych przedsiębiorców jak Johnson Matthey, z drugiej strony wspieramy mały, czy średni biznes i aktywizujemy bezrobotnych. Od 2012 roku samorząd Konina pozyskał 16,5 mln zł w celu przywrócenia na rynek pracy osób bezrobotnych – mówił Piotr Korytkowski.
 Za około miesiąc będzie gotowy program wspierania przedsiębiorczości. Co to oznacza w wymiarze praktycznym? Tworzenie szkolnych inkubatorów przedsiębiorczości, wspieranie młodzieży w otwieraniu własnych firm, a studentów w wejściu na rynek pracy, wprowadzenie opiekuna młodego przedsiębiorcy, projekty dotacyjne dla bezrobotnych ze szczególnym naciskiem na technologie niskoemisyjne – dodał.” (źródło: LM.pl)Organizatorami kongresu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Rada 30., Konińska Izba Gospodarcza oraz Turecka Izba Gospodarcza, partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 
 
Więcej informacji o WKG 2019 na stronie: tutaj