Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych - druga rekrutacja
2019-10-16
Od 20 października do 26 listopada br roku, do godz. 14.00 potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). WOES oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji?

  • Skontaktuj się z WOES

Telefonicznie: 63 245 58 29

Drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, joanna.szymczak@spoldzielnie.org,

Osobiście: w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26, w godz. 8.00 -16.00. Nasz zespół umówi Cię spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES.

  •  Spotkaj się z doradcą kluczowym lub animatorem WOES
Animator/ doradca kluczowy WOES odpowie na twoje pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Jeśli się zdecydujesz się z niego skorzystać, zostaniesz włączony/włączona do projektu oraz ustalicie Indywidualną ścieżkę wsparcia. Przypominamy, że oferta WOES jest nieodpłatna.
 
  • Skorzystaj z usług animacyjnych i doradztwa dla grupy inicjatywnej

Nasi animatorzy i doradcy pomocą ci zbudować grupę i opracować podstawowe założenia i cele waszego przedsiębiorstwa społecznego.

  •  Złóż formularz rekrutacyjny do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego

Formularze rekrutacyjne składać można od 20 października do 20 listopada. Pamiętaj o wymaganych załącznikach, w tym opisie planowanego przedsięwzięcia.

 

Złożyłeś wniosek. Co dalej?

  1. Ocena formalna formularza rekrutacyjnego Specjaliści WOES sprawdzą czy formularz został złożony zgodnie z wymogami formalnymi – czy wypełnione zostały wszystkie pola, czy nie brakuje podpisów i wymaganych załączników, itp.
  2. Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego przez dwóch niezależnych ekspertów. Wniosek zostanie sprawdzony przez dwóch niezależnych ekspertów. Żeby uzyskać pozytywną ocenę, należy zdobyć min. 60 na 100 punktów od każdego z oceniających.
  3. Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Spotkanie będzie dotyczyło planowanej działalności przedsiębiorstwa społecznego. Żeby uzyskać pozytywną ocenę należy uzyskać min. 60 na 100 punktów. Szczegółowe kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym tutaj.
  4. Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej. O decyzji zostaniesz poinformowany drogą pisemną.

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych
Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org

tel. 63 245 58 29

Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

joanna.szymczak@spoldzielnie.org

Tel. 63 245 58 29

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Skontaktuj się z nami:

Konin

3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: woes@spoldzielnie.org

Poznań

Górecka 115/1 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org

Pliki do pobrania